Aktualności
22.09.2022

Udana rekrutacja na UWM. Nowi studenci już poznają Kortowo

Około 15,5 tysiąca osób wyraziło w tym roku chęć rozpoczęcia lub kontynuowania nauki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Uczelnia kończy właśnie dodatkową rekrutację. Podczas Adapciaka - czyli obozu adaptacyjnego dla tegorocznych "pierwszaków" - z przyszłymi studentami spotkał się Prorektor UWM ds. studenckich prof. Sławomir Przybyliński.

Adapciak 2022 rozpoczął się 20 września. Do Kortowa przyjechało około 80 przyszłych studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Oprócz zabawy, integracji i aktywności sportowej, uczestniczą też w szkoleniach (m.in. z praw i obowiązków studenta, autoprezentacji czy pracy grupowej). W środę 21 września spotkali się z Prorektorem UWM ds. studenckich.

"Adapciak jest takim wstępem do studiowania. Pokazuje, jak wygląda uczelnia. Młodzi ludzie mogą się integrować i wprowadzić w to, co czeka ich od października" - mówił prof. Sławomirem Przybyliński. "Życzę im dobrego czasu w Kortowie. Ostatnie lata były trudne. Ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Nie będą nas zaskakiwały różne trudne sytuacje (włącznie z COVID-em). Że jednak zajęcia - tak, jak planujemy - będą odbywały się stacjonarnie. Bo dla mnie osobiście bardzo ważne są relacje międzyludzkie i taki bezpośredni kontakt: nauczyciel-student. Życzę dobrego nastawienia - uśmiechu i pogody ducha."

Władze uczelni są zadowolone z dużego zainteresowania ofertą kształcenia UWM. "Obserwujemy zwiększone zainteresowanie naszymi studiami. Łącząc rekrutację lipcową, z tą, która zakończyła się teraz (czyli wrześniową) - naprawdę aplikacji było sporo, bo około 15,5 tysiąca zapisów. To zdecydowanie przekracza nasz limit. Tylko w lipcu przyjęliśmy 6 tysięcy osób. A limit na cały rok - nie licząc rekrutacji śródrocznej - to około 6300 osób. Łatwo więc sobie policzyć, że tych wolnych miejsc było niewiele. Ale żeby wyjść naprzeciw dużemu zainteresowaniu naszymi studiami, na niektórych kierunkach zwiększyliśmy limity. I okazuje się, że był to bardzo dobry ruch, bo na niektórych kierunkach we wrześniu mamy sporo kandydatów. Jestem zadowolny z tego, że młodzi ludzie tak chętnie wybierają nasz Uniwersytet."

Z prof. Sławomirem Przybylińskim spotkał sie Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Rozmawialiśmy także z uczestnikami tegorocznego Adapciaka. Posłuchajcie, jak czują się w Kortowie.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dodatkowej wrześniowej rekrutacji wyniki naboru poznali w poniedziałek 19 września. Jeśli zostali zakwalifikowani, muszą w najbliższych dniach potwierdzić chęć rozpoczęcia nauki (dostarczając na uczelnię wymagane dokumenty). Mają na to czas do 26 września. Szczegóły zdradził nam Paweł Łojewski z Biura ds. studenckich UWM.

Nasz reporter Maciej Gut rozmawiał także z osobami, które w tym tygodniu odwiedziły Punkt Obsługi Kandydata, by potwierdzić chęć rozpoczęcia nauki na UWM.

Rok akademicki 2022/2023 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim rozpocznie się 1 października.Przyjaciele - stań się jednym z nich: