Aktualności
30.09.2022

Prof. Jerzy Przyborowski: Myślmy pozytywnie!

Jaki będzie rok akademicki 2022/2023 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie? O najważniejsze wyzwania na kolejne miesiące zapytaliśmy Rektora UWM. Prof. Jerzy Przyborowski podkreśla, że choć z wielu względów nie będą one łatwe, uczelnia zamierza normalnie realizować program kształcenia oraz pozostałe plany.

 

Uczelnia ma wiele powodów do zadowolenia. Jeden z nich to wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych, które poznaliśmy latem. 6 z 24 zgłoszonych do oceny przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otrzymało kategorię A. To: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, językoznawstwo, nauki teologiczne, pedagogika, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz weterynaria. Pozostałe zostały ocenione na poziomie B+.

"Jesteśmy niezmiernie dumni z tej oceny. To daje nam pełne uprawnienia akademickie we wszystkich 24 dyscyplinach. A zyskaliśmy nowe w stosunku do 8 z nich" - mówi  prof. Jerzy Przyborowski. A może być jeszcze lepiej! "W tej chwili trwa proces odwoławczy. Złożyliśmy odwołania w zakresie 11 dyscyplin - przede wszystkim tych, które otrzymały kategorię B+. Ale w dwóch przypadkach odwoływaliśmy się, aby otrzymać kategorię wyższą niż A. W wielu przypadkach pominięto niektóre rzeczy, o które po prostu się upomnieliśmy.  Są bardzo duże szanse, że część tych odwołań zostanie rozpatrzonych pozytywnie."

Pozytywne jest też to, że studenci od października we wszystkich zajęciach uczestniczyć będą stacjonarnie. "Zajęcia chcemy w pełni realizować na uczelni. Będziemy oczywiście wykorzystywać to, czego nauczyliśmy się trochę pod przymusem - techniki kształcenia na odległość. Ale te narzędzia nie mogą być głównymi, a jedynie pomocniczymi. A przede wszystkim odpowiadamy na apele zdecydowanej większości nauczycieli akademickich i studentów. Tak więc mam nadzieję, że nic nam nie przeszodzi w tym powrocie do normalności."

Rektor UWM przyznaje, że najbliższe miesiące nie będą łatwe. Ale zapewnia też, że uczelnia ma plan na przezwyciężenie trudności. "Myślmy pozytywnie! Rok rzeczywiście nie będzie łatwy - z różnych powodów. Wszyscy obserwujemy to, co dzieje się, jeśli chodzi o zabezpieczenie finansowania kosztów zużycia energii elektrycznej. To także dla nas najwięszy problem i wysiłek finansowy. Ale myślę, że damy radę, jeśli wszyscy będziemy oszczędzać tę energię i pamiętać, że te koszty są wysokie. W związku z tym trzeba przyjąć jakieś plany oszczędnościowe" - podkreśla Rektor UWM. "Uczelnie różnie do tego podchodzą. My również zastanawiamy się nad tym, co robić, żeby ograniczać fukcjonowanie. Staramy się racjonalizować planowanie zajęć dydaktycznych, tak żeby zużywać jak najmniej energii elektrycznej."

Z prof. Jerzym Przyborowskim spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

W nowym roku akademickim Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie włączy się w obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Uczelnia jest także w trakcie zmian struktury organizacyjnej. A jest to związane z realizacją Strategii Rozwoju uczelni na lata 2021-2030.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: