Aktualności
30.09.2022

Poradnik stypendialny. O czym warto pamiętać?

Już w pierwszych dniach pobytu na uczelni studenci ubiegający się o finansowe wsparcie, powinni złożyć wymagane dokumenty w swoim dziekanacie. O jakie stypendia mogą się starać na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie? O to zapytaliśmy Agnieszkę Juchniewicz z Biura ds. studenckich UWM.

Studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:
- stypendium socjalne,
- stypendium dla osób niepełnosprawnych,
- zapomogę,
- stypendium rektora.

Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta.

Termin składania wniosków o pomoc materialną na rok akademicki 2022/2023 mija 10 października. "Jeżeli chodzi o stypendium socjalne, student może składać wniosek do 10 dnia każdego miesiąca. Można zatem ubiegać się o nie także w listopadzie, grudniu, aż do czerwca" - dodaje Agnieszka Juchniewicz z Biura ds. studenckich UWM w Olsztynie.

Wszystkie wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej można wygenerować po wcześniejszym wypełnieniu formularza elektronicznego w systemie USOSweb. "Każdy student musi taki wniosek wypełnić, zaakceptować, wydrukować i wraz z dokumentacją dostarczyć do dziekanatu swojego wydziału."

Kto może ubiegać się o stypendium socjalne? A komu przysługuje stypendium Rektora? Posłuchajcie! Z Agnieszką Juchniewicz spotkał się Filip Kowalewski.

Szczegółowe informacje dotępne są także na stronie uczelni w zakładce: Pomoc Materialna.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: