Aktualności
04.11.2022

Trwa rekrutacja do programu MOST

Jeśli chcesz spędzić semestr letni roku akademickiego 2022/2023 na jednej z 20 polskich uczelni, skorzystaj z oferty programu MOST. Rekrutacja trwa do 30 listopada. Co trzeba zrobić, by na kilka miesięcy zamienić Olsztyn na Kraków, Poznań, Katowice, Lublin czy Warszawę? Posłuchajcie!

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 roku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Umożliwia studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu polskich uczelni partnerskich. Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

W rekrutacji mogą wziąć udział:
- studenci po ukończeniu druegiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
- studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
- studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
- doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów dokoranckich.

"Program daje możliwość realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta - czyli zapoznania się z innymi miastami, innym środowiskiem studenckim, zawarcia nowych znajomości. Do odważnych świat należy!" - przekonuje Marta Gerlich z Biura ds. studenckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. "Rekturacja odbywa się dwa razy w roku: na semestr zimowy i cały rok akademicki - między 15 kwietnia a 15 maja, a na semestr letni - między 30 października a 30 listopada. Student może wybrać jeden z czterech kierunków. Następnie powinien wydrukować podanie, wybrać uczelnię, która jest dla niego najważniejsza i uzyskać zgodę dziekana na wyjazd. Takie podanie należy dostarczyć do Biura ds. studenckich - do zaopiniowania przez Prorektora ds. studenckich."

Z Martą Gerlich spotkał się Kamil Baranowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie: https://irkmost.amu.edu.pl/pl/

Przyjaciele - stań się jednym z nich: