Aktualności
25.01.2023

VII Ogólnopolski Konkurs na Najtrudniejszą Lingwołamkę i Skrętacz Języka

Katedra Języka Polskiego wraz z Pracownią Logopedyczną Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zapraszają uczniów szkół średnich oraz studentów do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie na Najtrudniejszą Lingwołamkę i Skrętacz Języka. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 marca.

 

Organizatorami konkursu są: Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Katedra Języka Polskiego wraz z Pracownią Logopedyczną UWM w Olsztynie, Naukowe Koło Teatralne Salve Verbum i Koło Naukowe Pracownia Logopedyczna.

Cel konkursu:
- zachęcenie uczniów szkół średnich i studentów do pracy nad estetyką słowa mówionego poprzez tworzenie skomplikowanych pod względem wymowy lingwołamek
i skrętaczy języka.
- rozbudzanie wśród młodzieży świadomości wagi kultury słowa brzmiącego
ze sceny: medialnej, pedagogicznej, naukowej, a także sceny teatralnej, zarówno tej profesjonalnej, jak i amatorskiej.
- pielęgnowanie języka ojczystego poprzez staranne i wyraziste mówienie i dbanie
o nieskazitelny wizerunek słowa.

Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół średnich oraz do studentów - przyszłych logopedów, aktorów, filologów, dziennikarzy, pedagogów, duchownych, a także wszystkich tych uczniów studentów, którzy w przyszłości mają zamiar pracować słowem.

Teksty należy przesyłać do 3 marca na adres mailowy: skretacze2023@wp.pl. Oceniane będą  w dwóch kategoriach:
- lingwołamki - skomplikowane pod względem wymowy zdania  (maksimum 15 wyrazów);
- skrętacze języka - skomplikowane pod względem wymowy dłuższe formy literackie, np. ciekawy wiersz, rymowanka, wyliczanka lub innego typu łamaniec językowy (minimum 50 wyrazów).

Szczegóły zdradziła nam dr Monika Czerepowicka. Spotkał się z nią Szymon Tołpa. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

 

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 6 marca - w dniu, w którym obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy, na stronie: www.uwm.edu.pl/polonistyka. Tam także znajdziecie szczegółowy regulamin.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: