Aktualności
14.03.2023

Znamy wyniki pierwszej edycji Otwartego Budżetu Akademickiego na UWM

Znamy wyniki głosowania w pierwszej edycji Otwartego Budżetu Akademickiego. Studenci i pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wybrali projekty, które jeszcze w tym roku będą realizowane na terenie Kortowa. Uczelnia przeznaczy na ten cel prawie 500 tysięcy złotych.

 

W pierwszej edycji Otwartego Budżetu Akademickiego studenci i pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zgłosili w sumie 17 projektów. Komisja konkursowa wyłoniła sześć najciekawszych - po 3 w każdej kategorii. Głosowanie odbyło się w dniach 6-10 marca.

"Chcieliśmy oddać inicjatywę kreowania rzeczywistości w naszym kampusie studentom i pracownikom, czyli społeczności akademickiej. I to się udało!"  - podkreśla Rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski.

Jaka była frekwencja? "Jeżeli chodzi o projekty pracownicze - oddano ponad 400 głosów. A jeżeli chodzi o projekty studenckie - ponad 1800 głosów"  - mówi Kanclerz UWM Bogusław Stec. "Mamy nadzieję, że w kolejnej edycji tych głosów będzie znacznie więcej. Mam nadzieję, że uda nam się poprawić system do głosowania - żeby był bardziej przyjazny. To może pozwoli na uzyskanie większej frekwencji."

Z Bogusławem Stecem rozmawiał Piotr Szauer.Wśród propozycji zgłoszonych przez studentów najlepszy okazał się projekt Disc Golf & Grillove Kortowo, który zakłada budowę osiemnastodołkowego pola do gry w Disc Golfa wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i nauki ze stołami i ławami oraz miejscem na grilla.

Pracownicy UWM jako projekt do realizacji wskazywali z kolei najczęściej Zielone wiaty rowerowe. Pomysł jest ukłonem w stronę fanów jednośladów - zakłada on bowiem budowę w okolicach stadionu lekkoatletycznego drewnianej wiaty na sześć rowerów ze stacją napraw dla rowerów oraz ładowarką. Dach wiaty ma być pokryty roślinnością.

Wyniki głosowania w I edycji Otwartego Budżetu Akademickiego

Projekty studenckie:

1. Disc Golf & Grillove Kortowo - 52 %
2. MikroMakro - strefa nauki i odpoczynku na Wydziale Nauk Ekonomicznych - 28 %
3. Przestrzeń dla Humanistyki - 20 %

Projekty pracownicze:

1. Zielone wiaty rowerowe - 50 %
2. Strefy relaksu - 32 %
3. Work and chill - 18 %

Przyjaciele - stań się jednym z nich: