Aktualności
14.09.2023

Poznaj świat inżyniera - warsztaty dla doradców zawodowych w Kortowie

Wydział Nauk Techniczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zaprosił 14 września do Kortowa doradców zawodowych działających w szkołach średnich. Zorganizował dla nich warsztaty pod hasłem  "Poznaj świat inżyniera". To jedna z form zainteresowania ofertą kształcenia i warunkami, w których można tu studiować kierunki techniczne.

 

"Celem tego spotkania było poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie nowoczesnych technologii i ich zastosowania w inżynierskich zawodach technicznych. Warsztaty były skierowane do doradców zawodowych działających głównie w szkołach średnich a odbyły się dzięki współpracy z Siecią Samokształcenia Szkolnych Doradców Zawodowych przy Olsztyńskim Centrum Edukacji Nauczycieli" - mówił naszej reporterce dr inż. Jerzy Domański, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie. "Chcieliśmy zaprezentować nasz wydział w taki sposób, by doradcy mieli wiedzę na nasz temat i mogli przedstawić prawdziwy obraz swoim podopiecznym i zachęcali potencjalnych studentów do tego, żeby nie bali się studiów technicznych. Odbiór tych warsztatów był bardzo pozytywny!".

Wydział Nauk Technicznych UWM często organizuje spotkania z uczniami, by zainteresować ich swoją ofertą kształcenia i pokazać, co czeka ich podczas studiów. "Zapraszamy na wycieczki, które organizujemy systematycznie. Zapraszamy również nauczycieli, by zainteresowali się taką ofertą, która jest dostępna na naszej stronie internetowej."

 

Rozmawialiśmy także z uczestnikami czwartowego spotkania na Wydziale Nauk Technicznych. Jak oceniają propozycje przedstawione im podczas warsztatów? Posłuchajcie!

Relację przygotowała Patrycja Sikora.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: