Aktualności
15.04.2024

O działaniach Studenckiego Koła Naukowego Prawa Zamówień Publicznych

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstało niedawno Studenckie Koło Naukowe Prawa Zamówień Publicznych. 12 kwietnia zorganizowało spotkanie z Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej - Janem Kuzawińskim. W Kortowie wygłosił wykład "Wybrane proceduralne aspekty wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej".

 

Piątkowy wykład skierowany był do studentów i zainteresowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, pracowników Działu Zamówień Publicznych UWM oraz do przedstawicieli olsztyńskich OIRP i ORA. To także pretekst do rozmowy o współpracy między Uniwersytetem a Krajową Izbą Odwoławczą.

My wykorzytsaliśmy tę okazję, by z Oliverem Zubkowskim porozmawiać o działaniach Studenckiego Koła Naukowego Prawa Zamówień Publicznych. Spotkała się z nim Zuza Gładysz. Posłuchajcie!

Przyjaciele - stań się jednym z nich: