Aktualności
15.05.2024

Prof. Brunon Hołyst: "Samobójstwo jest bardzo poważnym problemem społecznym"

Działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Koło Naukowe Suicydologii zorganizowało 14 maja Konkurs Wiedzy z Suicydologii im. prof. Brunona Hołysta. Jego patron - pionier suicydologii w Polsce, profesor nauk prawnych, specjalizujący się w zagadnieniach kryminalistyki i kryminologii, a także wiktymologii - również pojawił się w Kortowie.

 

Prof. Brunon Hołyst w głównej auli Centrum Konferencyjnego wygłosił prelekcję zatytułowaną: "Samobójstwo jako problem społeczny". Zapytaliśmy go m.in. o wciąż rosnące zainteresowanie studentów tematyką samobójstw. "Samobójstwo jest bardzo poważnym problemem społecznym. Wykazuje tendencję progresji. Stąd też zainteresowanie nie tylko opinii publicznej, ale także określonych środowisk. Bardzo się cieszę, że studenci zajmują się problematyką samobójstw, bo ona wymaga badań, ekploracji naukowej. Także z punktu widzenia możliwości zmniejszenia liczby samobójstw, to jest bardzo pozytywne zjawisko" - podkreślał naukowiec.

Prof. Hołyst zwraca uwagę, że młodzi ludzie, którzy podejmują próby samobójcze, najczęściej nie otrzymali odpowiednich wzorców i wsparcia od swoich rodziców. "To problem, który wiąże się z kryzysem procesów wychowawczych. Rodziny bardzo często zaniedbują dzieci, jeżeli chodzi o promocję pewnych uniwersalnych wartości. Stąd też młodzież - pozostawiona sama sobie - ucieka m.in. do pozbawienia się życia. W swoim wykładzie chciałem wskazać na problemy motywacyjne, które decydują o tym, że człowiek porzuca życie na rzecz instynktu śmierci. Chciałem także podkreślić, że życzliwość, która powinna być zjawiskiem powszechnym, nie jest doceniana, jest zaniedbywana. A ma ogromne znaczenie w zakresie profilaktyki presuicydalnej i postsuicydalnej."

Z prof. Brunonem Hołystem rozmawiał Piotr Szauer. Posłuchajcie!

Prof. zw. dr hab. dr h. c. Brunon Hołyst to pionier suicydologii w Polsce. Jest założycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Jego wpływ w rozwój nauki jest ogromny. W swoim dorobku ma około 1250 prac. W ubiegłym roku otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa w Afryce na Nasarawa State University, Keffi w Nigerii - za osiągnięcia i dorobek w dziedzinie kryminalistyki oraz kryminologii. Jest również Honorowym Członkiem Koła Naukowego Suicydologii WPiA UWM i honorowym profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Foto: Hubert Lenkiewicz

14 maja odbyła się I edycja Konkursu Wiedzy z Suicydologii im. prof. Brunona Hołysta., w którym udział wzięło prawie 100 studentów UWM! Zwycięzców wyłonił II etap, w czasie którego finaliści odpowiadali ustnie przed Komisją Konkursową, w składzie:
- przewodniczący: prof. Brunon Hołyst,
- wiceprzewodniczący: dr Andrzej Gawliński,
- członek: prof. Norbert Malec,
- członek: mgr Daniel Zero,
- członek: Szymon Kulas.

A to najlepsza trójka laureatów:
1. Tobiasz Trzciński
2. Natalia Tadzik
3. Wiktoria Tucholska

"Należy podkreślić, iż wiedza i poziom merytoryczny odpowiedzi finalistów był bardzo wysoki. Głęboko wierzymy, że I edycja Konkursu Wiedzy z Suicydologii im. prof. Brunona Hołysta to dopiero początek w takiej formie popularyzacji suicydologii i rozwijania życia naukowego wśród studentów oraz aktywizowania środowiska naukowego" - podsumowali organizatorzy.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: