Aktualności
06.06.2024

UWM zaprasza na studia! Rozpoczęła się internetowa rejestracja kandydatów

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie rozpoczęła się internetowa rejestracja kandydatów na studia w roku akademickim 2024/2025. W ofercie uczelni znalazło się w tym roku 75 kierunków kształcenia, w tym kilka nowych propozycji (biogospodarka rybacka, logistyka, resocjalizacja z penitencjarystyką czy sztuki wizualne).

 

System IRK dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie będzie otwarty do 15 lipca. Natomiast w przypadku studiów stacjonarnych II stopnia, niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rejestracja będzie możliwa tydzień dłużej - do 22 lipca.

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest wybór kierunku studiów, na którym chcecie rozpocząć kształcenie. Opisy wszystkich 75 propozycji UWM znajdziecie na stronie: rekrutacja.uwm.edu.pl. Warto zapoznać się również z Informatorem 2024/2025 oraz Niezbędnikiem przyszłego studenta.

Terminy rekrutacji na UWM

Studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie realizowane w języku polskim na UWM:

Rejestracja - do 15 lipca (do godziny 15:00)
Opłata rekrutacyjna - do 15 lipca
Wgranie do IRK skanów dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego - od 24 czerwca do 15 lipca (do godziny 15:00)
Ogłoszenie listy kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia - 18 lipca o 13:00
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia - do 25 lipca (do godziny 15:00).

Studia stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w języku polskim na UWM:

Rejestracja - do 22 lipca (do godziny 15:00)
Opłata rekrutacyjna - do 22 lipca
Wgranie skanów do IRK dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego - od 24 czerwca do 22 lipca
Ogłoszenie listy kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia - 25 lipca o 12:00
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia - do 31 lipca (do 15:00).

Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prowadzi również kształcenie w języku angielskim. Zapoznajcie się z pełną ofertą studiów I i II stopnia, a także obowiązującym procesem rekrutacyjnym - STUDY IN ENGLISH.

Z Pawłem Łojewskim z Biura ds. studenckich UWM rozmawiał Piotr Szauer. Posłuchajcie!


 
IRK — system rekrutacji na UWM

Załóżcie swoje indywidualne konta w IRK - Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Uzupełnicie niezbędne w procesie kwalifikacji na studia informacje, m.in. wprowadzając swoje dane osobowe oraz informacje o ukończonej szkole. Przez rejestrację przeprowadzi Was system, ale instrukcję znajdziecie również w zakładce krok po kroku na portalu informacyjnym dotyczącym rekrutacji na UWM.

Pamiętajcie, że Wasza apllikacja na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie będzie brana pod uwagę tylko po spełnieniu wszystkich warunków dotyczących rekrutacji. Jednym z nich jest opłata rekrutacyjna, którą należy przesłać na indywidualne konto, wskazane przez system IRK. Uwaga! Każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat.

 
Informacja o zakwalifikowaniu na studia

Pierwsze wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne zaczną pojawiać się 18 lipca od godziny 13:00, a na studia niestacjonarne – 25 lipca od godziny 12:00. Jeśli na Waszym koncie pojawi się informacja o tym, że zostaliście zakwalifikowani, będziecie musieli jeszcze potwierdzić chęć rozpoczęcia nauki poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów. Wśród nich są:
- podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu IRK wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych;
- ksero świadectwa dojrzałości (nowa matura, stara matura, IB, EB) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika Punktu Obsługi Kandydata;
- 1 fotografię zgodną z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego, opisaną imieniem i nazwiskiem oraz numerem ID z IRK.

Powyższe dokumenty musicie dostarczyć do 25 lipca do godziny 15:00 (studia stacjonarne) lub do 31 lipca do godziny 15:00 (studia niestacjonarne) do Punktu Obsługi Kandydata.

Punkt Obsługi Kandydata
Oczapowskiego 12b
10-719 Olsztyn

Możecie je również wysłać pocztą (na kopercie napiszcie, na jaki kierunek składacie dokumenty). Uwaga - liczy się data wpływu dokumentów, a nie data wysłania.

Jeśli na Waszym koncie, w systemie IRK, pojawi się informacja o tym, że znajdujecie się na liście rezerwowej, wejdźcie na swój profil ponownie 26 lipca po godzinie 12:00. To właśnie wtedy uczelnia uzupełni listy zakwalifikowanych osób na studia stacjonarne. Jeśli otrzymacie komunikat, że zakwalifikowaliście się na studia, koniecznie dostarczcie wymagane dokumenty do Punktu Obsługi Kandydata. Macie czas do 30 lipca do godziny 15:00.

Macie pytania?

Pamiętajcie, że jeśli tylko macie jakiekolwiek pytania dotyczące studiów i rekrutacji, możecie zadawać je bezpośrednio przez system IRK, a także dzwonić na infolinię rekrutacyjną pod numer: 89 524 50 80.  Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziecie również w FAQ.

 
Strefa Kandydata UWM

Strefa Kandydata to miejsce, w którym dowiecie się wszystkiego o studiowaniu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Pod kolorowym namiotem, naprzeciwko Biblioteki Uniwersyteckiej, porozmawiacie o:
- domach studenckich oraz warunkach przyznawania w nich miejsca;
- stypendiach i innych wsparciach finansowych, które oferuje nasza uczelnia;
- wyjazdach krajowych i zagranicznych w ramach studiów;
- kołach naukowych i innych możliwościach rozwoju;
- agendach kulturalnych Akademickiego Centrum Kultury;
- „Adapciaku” - obozie integracyjnym dla studentów rozpoczynających przygodę na UWM oraz o działalności Samorządu Studenckiego UWM.

Poza tym czekać tam będzie na Was koło fortuny, różnorodne gadżety, gry wielkoformatowe oraz ramka i wesołe tabliczki, z którymi wykonacie sobie pamiątkowe zdjęcie instaxem. Strefa Kandydata UWM będzie działała w dniach: 19-25 lipca (z wyłączeniem soboty i niedzieli).

 
Wybierz UWM!

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie to bogaty wybór kierunków studiów dostosowanych do różnorodnych zainteresowań i potrzeb. Od nauk przyrodniczych, przez techniczne, aż po humanistyczne - każdy znajdzie coś dla siebie. To również miejsce, w którym macie możliwość rozwijania swoich pasji (koła naukowe, sport, kultura i wiele innych) i umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: