Aktualności
02.07.2024

UWM wśród Uniwersytetów Europejskich!

Komisja Europejska zaprosiła Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do elitarnego grona Uniwersytetów Europejskich! To sojusz, który łączy nowe pokolenie mieszkańców Europy, umożliwiając im studiowanie i pracę w różnych krajach, w różnych językach oraz w różnych sektorach i dyscyplinach akademickich.

 

Uniwersytety Europejskie, czyli…?

Uniwersytety Europejskie to ambitne ponadnarodowe sojusze instytucji szkolnictwa wyższego rozwijające długoterminową współpracę strukturalną i strategiczną, która oparta jest na wspólnych wartościach i uzgodnionych zasadach.

Celem tej inicjatywy jest promowanie wspólnych wartości oraz wzmocnionej tożsamości europejskiej poprzez wykształcenie nowego, otwartego na współpracę pokolenia Europejczyków.
Uniwersytety Europejskie mają też pobudzać jakość szkolnictwa wyższego i wzmacniać jego powiązania ze środowiskiem badań i innowacji w Europie oraz oddziaływać na społeczeństwa i gospodarki.

Piąty już konkurs został rozstrzygnięty 28 czerwca. Zgłoszono do niego sześćdziesiąt międzynarodowych konsorcjów a wyłoniono jedynie 14 nowych, które będą mogły liczyć na finansowanie swoich działań. Każde otrzyma na realizację założonych celów ok. 14,4 mln euro (na cztery lata).

W nowych sojuszach w ramach inicjatywy Uniwersytety Europejskie znalazło się dziewięć polskich uczelni. Oprócz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (który będzie współtworzył konsorcjum CHALLENGE.EU) do grona Uniwersytetów Europejskich dołączyły także: Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie, Politechnika Opolska oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

"Bardzo się cieszę z tego, że będziemy członkami tej wielkiej rodziny Uniwersytetów Europejskich. To ogromna szansa dla społeczności naszego Uniwersytetu - przede wszystkim dla studentów, którzy w ramach tego programu będą mogli w nieograniczony sposób korzystać z możliwości zdobywania wiedzy, odbywania zajęć w różnych uniwersytetach i zdobywania dodatkowych umiejętności w ramach tzw. mikropoświadczeń" - mówi rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski. "Taka była idea, by tworzyć wielki kampus europejski, który pozwoli na większą swobodę, większą różnorodność w kreowaniu własnej kariery."

Z prof. Jerzym Przyborowskim spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

 

Liderami konsorcjum CHALLENGE.EU będą Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Uniwersytet Nauk Stosowanych w Offenburgu.

CHALLENGE.EU tworzą:
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Olsztyn, Polska)
- University of Applied Sciences Offenburg  (Offenburg, Niemcy)
- ECAM LaSalle (Lyon, Francja)
- Latvia University of Life Sciences and Technologies (Ryga, Łotwa)
- South East European University (Tetowo, Północna Macedonia)
- European University of Lisbon (Lizbona, Portugalia)
- European University of Valencia  (Walencja, Hiszpania)
- Mid Sweden University (Östersund, Szwecja)
- University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (Brugg-Windisch, Szwajcaria).

"Liderem całego przedsięwzięcia będzie nasz długoletni partner - Hochschule Offenburg - z którym współpracujemy już od 2005 roku i prowadzimy wspólne kształcenie. Więc mamy przetarte ścieżki. Ale oprócz tego konsorcjum tworzą uczelnie z Francji, Łotwy, Macedonii Północnej, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji i ze Szwajcarii. To uczelnie, które mają wdrożony system boloński, co jest bardzo istotne. Jeżeli chcemy uwspólniać nasze programy kształcenia, tak, żeby studenci wszystkich tych uczelni mogli korzystać z tego programu, musimy pracować w tych samych realiach. Cały czas mówię o studentach, ale to jest też ogromna szansa dla badaczy i nauczycieli akademickich. Idea Uniwersytetów Europejskich ma zwiększać innowacyjność. To nam daje zupełnie inne możliwości doskonalenia umiejętności dydaktycznych - takiej europejskiej pedagogiki. Daje nam również możliwość ściślejszej współpracy, jeżeli chodzi o realizację projektów badawczych" - tłumaczy prof. Przyborowski.

Sojusz CHALLENGE.EU ma służyć m.in.:
- transformacji regionalnych uniwersytetów europejskich, dzięki której będą one przygotowane do odpowiadania na wyzwania współczesności,
- postępowi w badaniach akademickich i edukacji,
- promowaniu edukacji włączającej,
- utworzeniu innowacyjnego wspólnego kampusu, który będzie umożliwiał międzynarodowe doświadczenia edukacyjne oraz kompleksową naukę języka, wspieranie opartego na współpracy (trans)regionalnego ekosystemu innowacji.

Wszystkie uniwersytety charakteryzują się unikalnymi strategiami innowacji w nauczaniu, badaniach i transferze wiedzy, które połączone są z dużym doświadczeniem we współpracy z wieloma instytucjami i firmami. Wszyscy partnerzy zaangażowani są w zrównoważony rozwój swoich społeczeństw i regionu. Sojusz, obejmujący w przybliżeniu około 83 tys. studentów i 9000 pracowników, stara się wspierać innowacje społeczne, gospodarcze i technologiczne, które będą miały wpływ na życie około 25 milionów obywateli.Współpraca, która daje moc korzyści

Międzynarodowe partnerstwo to ogromna szansa. Społeczność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będzie korzystała z wielu nowych możliwości. Po pierwsze: studenci UWM będą mogli realizować studia nie tylko w Olsztynie, ale także na partnerskich uczelniach i tam rozwijać swoją wiedzę oraz konkretne umiejętności. Po drugie, uczelnie zrzeszone w sojuszu deklarują gotowość do organizowania kursów pozwalających młodzieży akademickiej zdobywać dodatkowe kompetencje, które zostaną poświadczone odpowiednim certyfikatem. Po trzecie, i studenci, i pracownicy będą brać udział w wyjazdach (np. studyjnych), pozwalającym nie tylko na zdobycie nowych doświadczeń, ale także wypracowanie sieci kontaktów. Po czwarte, celem wspólnej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na kluczowe wyzwania współczesności, w tym np. kwestie równościowe, dlatego wszyscy partnerzy będą zaangażowani w opracowywanie rozwiązań służących budowania inkluzywnych społeczności akademickich. Piątym ważnym elementem będzie wspólne prowadzenie badań naukowych, co z pewnością przełoży się nie tylko na potencjał badawczy uczelni, ale i dydaktyczni. Studenci będą mieli szansę brać udział w dużych międzynarodowych projektach oraz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z różnych uczelni. Po szóste, uczelnie uczestniczące w projekcie chcą wzmacniać współpracę z gospodarką, samorządem i organizacjami pozarządowymi. To także ważna informacja dla studentów, którzy będą mieli szansę już w czasie studiów być o wiele bliżej swoich potencjalnych miejsc pracy.

Ogłoszony przez Komisję Europejską konkurs ma na celu dostarczenie modelowych rozwiązań dla transformacji europejskiego szkolnictwa wyższego oraz zapewnienie równowagi pomiędzy „inkluzywnością i doskonałością” uczelni. Ważnymi kwestiami są synergia kształcenia i badań w służbie społeczeństwu oraz zapewnienie równowagi geograficznej. Celem współpracy pomiędzy uczelniami jest wspieranie różnorodności instytucji szkolnictwa wyższego oraz zapewnienie autonomii instytucjonalnej i wolności akademickiej. Środki przekazane za sprawą konkursu mają zapewnić trwałe finasowanie dla Uniwersytetów Europejskich. Inwestowanie w integrację uczelni ma z kolei owocować wzmocnieniem ich potencjału dydaktycznego oraz podniesieniem poziomu kształcenia osób, które wstępują w ich mury.

W pierwszym konkursie w 2019 roku do grona Uniwersytetów Europejskich dołączyły: Uniwersytet Jagielloński (UNA Europa), Uniwersytet Warszawski (4EU+), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (EPICUR), Uniwersytet Opolski (FORTHEM), Uniwersytet Gdański (SEA EU 2.0) i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (YUFE). W kolejnych latach zrobiły to także: Uniwersytet Wrocławski (Arqus), Szkoła Główna Handlowa (CIVICA), Politechnika Łódzka (ECIU), Politechnika Wrocławska (Unite!), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (UNIVERSEH), Politechnika Śląska (EURECA-PRO), Uniwersytet Śląski (T4E), Politechnika Warszawska (ENHANCE), Politechnika Poznańska (lider sojuszu EUNICE), Uniwersytet Łódzki (UNIC), Politechnika Gdańska (również ENHANCE), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (ATHENA), Politechnika Koszalińska (EU4DUAL), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (EU GREEN), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (UNIgreen), Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (COLOURS), Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (STARS EU), Uniwersytet SWPS (ERUA).

W sumie pod szyldem Uniwersytetów Europejskich działać będą już 64 konsorcja skupiające 560 instytucji szkolnictwa wyższego z 35 krajów, w tym wszystkich państw członkowskich UE oraz Islandii, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji, a także Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: