Aktualności
05.07.2024

Jest porozumienie w sprawie podwyżek na UWM. Ich wypłatę blokuje jednak NZZP UWM "Prawda"

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Jerzy Przyborowski podpisał 5 lipca porozumienie z przedstawicielami dwóch z trzech działających na uczelni związków zawodowych  w sprawie sposobu podziału przyznanych na początku tego roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników. Ich wypłatę wciąż blokuje jednak Niezależny Związek Zawodowy Pracowników UWM "Prawda", którego przewodniczący nie pojawił się na piątkowym spotkaniu.

 

W czwartek 4 lipca przewodniczący trzech działających na uczelni związków zawodowych otrzymali dwie wersje projektów porozumienia w sprawie podziału środków na podwyżki dla pracowników. Przypomnijmy, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie już w lutym otrzymał na ten cel około 79 milionów złotych. Ale przez ostatnie miesiące związki zawodowe nie zgadzały się na proponowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego procentowy sposób naliczania podwyżek (średnio o 30% w odniesieniu do funduszu płac w grupie nauczycieli akademickich i 20% w odniesieniu do funduszu płac w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi). Zgłaszano różne propozycje, a niektóre z nich zakładały nawet zabranie części środków z puli dla nauczycieli akademickich lub zaangażowanie środków własnych uczelni (w kwocie przekraczającej 10 milionów złotych).

5 lipca nastąpił jednak przełom w negocjacjach. "Jest pewien wyraźny postęp, aczkolwiek niepozwalający nam jeszcze na wypłatę tych podwyżek" - mówi prowadzący negocjacje Prorektor ds. rozwoju i polityki finanowej UWM prof. Mirosław Gornowicz. "Postęp polega na tym, że dwa związki zawodowe - Związek Nauczycielstwa Polskiego i Solidarność - oraz pan rektor zaakceptowali w pełni porozumienie. Natomiast nadal wypłatę blokuje związek "Prawda". Sposób podziału środków dla nauczycieli akademickich już od pewnego czasu nie budził kontrowersji. Mieliśmy uzgodnienie, że nauczyciele otrzymają po prostu trzydziestoprocentową podwyżkę. Natomiast związki zawodowe zgłosiły pomysł, żeby powrócić do koncepcji, która zakłada przyznanie pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi dwudziestoprocentowych podwyżek, ale gdyby okazało się, że w ten sposób ci najmniej zarabiający pracownicy otrzymają mniej niż pewien uzgodniony próg, żeby rektor ze środków uczelni (spoza subwencji) dołożył i zapewnił, że żaden pracownik nie otrzyma mniej niż ten uzgodniony próg. Związki zaproponowały, żeby tym progiem było 750 złotych. Co ważne - te podwyżki nastąpią w stosunku do wynagrodzeń na koniec roku 2023 a nie 2022. Od wyższej podstawy określony procent daje wyższą powyżkę. Te pomysły uzyskały zgodę pana rektora, który przed urlopem chciał podpisać porozumienie. Zrobił to, podobnie jak dwa związki zawodowe. Niestety wypłatę środków wciąż blokuje związek "Prawda". Zresztą pan przewodniczący nie zaszczycił nas nawet w piątek swoją obecnością. Reprezentował go inny członek tego związku, który - mówiąc krótko - neguje każde rozwiązanie. I jesteśmy w sytuacji patowej - takiej, której ustawodawca nie był w stanie przewidzieć. Takiej, w której może znaleźć się związek zawodowy, który będzie - niestety skutecznie - sabotował uzgodnienia pozostałych. Grupka kilkunastu (może w porywach kilkudziesięciu osób) potrafi blokować podwyżki dla 3000 pracowników."

Z prof. Mirosławem Gornowiczem spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Negocjacje można uznać za zakończone. Porozumienie zaakceptowane przez rektora i dwa związki zawodowe będzie teraz czekać na podpis przewodniczącego związku "Prawda". "Jeżeli jego przedstawiciel złoży podpis pod porozumieniem, wtedy będzie możliwe uruchomienie podwyżek dla wszystkich czekających na te środki pracowników. Przedstawiciele związku "Prawda" wiedzą, że porozumienie czeka na nich codziennie od 7:00 do 15:00 w biurze rektora, gdyby nastąpiła jakaś reflekcja, otrzeźwienie po stronie tego związku... Na co nadal - będąc może nadmiernym optymistą - liczę" - dodaje prof. Mirosław Gornowicz.

Poniżej prezentujemy treść porozumienia.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: