Aktualności
05.07.2024

Znamy laureatki Nagrody im. Marii i Georga Dietrichów

Komisja konkursowa Nagrody im. Marii i Georga Dietrichów za najlepsze prace dyplomowe napisane przez absolwentów filologii germańskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wyłoniła pod koniec czerwca tegorocznych laureatów. Nagrody w wysokości 250 Euro otrzymają: Gabriela Jermacz za pracę magisterką "Gebrauch von Phrasemen im Klimawandel-Diskurs in Parlamentsdebatten", Martyna Lewandowska za pracę magisterską "Lexikalische Analyse der Sprache der Ernährungswissenschaft" oraz Martyna Pruszewicz za pracę licencjacką "Sprache und Geschlecht. Zu movierten Formen im akademischen Diskurs."

"Kryteria wyboru nagrodzonych prac w tym konkursie są jasno określone w regulaminie. Poza wybitną budową, warstwą merytoryczną i poza tym, że prace muszą być oparte o bardzo wnikliwe badania sporządzone na dość rozległym materiale, chodzi też o to, aby ta praca promowała humanizm w takim szerokim pojęciu" - tłumaczy dr Barbara Sapała z Katedry Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych, zasiadająca także w jury Nagrody im. Marii i Georga Dietrichów. "Te trzy nagrodzone w tym roku prace odnoszą się do współczesnego człowieka. Poruszają kwestie genderowe, kwestie klimatu czy żywienia i zdrowia."

Ponieważ w poprzedniej edycji przyznano tylko jedną nagrodę, w tym zdecydowano się nagrodzić autorki aż trzech prac. "W regulaminie przewidziane są tylko dwie nagrody - za najlepszą pracę licencjacką i magisterską. W zeszłym roku tylko jedna praca spełniała kryteria. Otrzymaliśmy taką możliwość od fundacji, aby jedną nagrodę przesunąć na ten rok. I... mieliśmy wysyp doskonałych prac. Wybór był trudny."

Z dr Barbarą Sapałą spotkała się Klaudia Stanuchowska. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

A Jakub Lawrenc rozmawiał także z dwiema z trzech laureatek nagrody Marii i Georga Dietrichów - Gabrielą Jermacz i Martyną Pruszewicz. Posłuchajcie!

 

Laureatkom gratulujemy!

Przyjaciele - stań się jednym z nich: