Aktualności
08.07.2024

Dr hab. Dorota Sepczyńska: Wierzę w to, że ludzie lubią myśleć i chcieliby żyć w lepszym świecie

Monografia dr hab. Doroty Sepczyńskiej zatytułowana "Problematyczny status prawdy w polityce. Strauss - Rawls - Habermas" zostanie przetłumaczona na język angielski. Badaczka - jako pierwsza na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie - otrzymała finansowanie z modułu „Uniwersalia 2.1” z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Foto: Krystyna Janusz

"Uniwersalia 2.1" to program umożliwiający przekłady najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego. Na swój projekt zakładający tłumaczenie na język angielski i opublikowanie monografii „Problematyczny status prawdy w polityce. Strauss – Rawls – Habermas” dr hab. Dorota Sepczyńska otrzymała ze środków ministerialnych 122 248,8 złotych. Planowany termin zakończenia pracy to kwiecień 2026 roku. Wydaniem książki zajmie się Peter Lang.

"Cała książka dotyczy problemu statusu prawdy w polityce, czyli jej miejsca i roli w polityce. Czy prawda wogóle w polityce jest istotna? Jaka prawda? Czyja prawda? Książka jest pisana z perspektywy filozoficznej, czyli z takiej, która stara się zachować obiektywizm i bezstronność. Ja - czytając i analizując poglądy najwybitniejszych filozofów współczesnych - przyglądam się kwestii i roli prawdy w polityce" - mówi dr hab. Dorota Sepczyńska.

Z dr hab. Dorotą Sepczyńską spotkał się Jakub Lawrenc. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Dr hab. Dorota Sepczyńska jest historykiem filozofii, pedagogiem, animatorem kultury i popularyzatorem nauki. Pracuje w Instytucie Filozofii UWM w Olsztynie. Z jej inicjatywy odbyło się m.in. dziewięć edycji Filozofii Filmowo.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: