Aktualności
09.07.2024

Współpraca Biblioteki UWM z Biblioteką Narodową

Na początku lipca Biblioteka Narodowa i Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zawarły umowę przewidującą pracę we wspólnym środowisku katalogowym. Porozumienie zakłada również m.in. przeprowadzenie szkoleń z obsługi systemu Alma, katalogowania publikacji z poszczególnych dyscyplin, zasad redakcji i doboru Deskryptorów BN, Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej i deduplikacji rekordów.

 

Implementacja systemu Alma i współpraca książnic umożliwi współkatalogowanie w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej), co znacznie przyspieszy pracę biblioteki. W wyniku implementacji w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie wzbogaceniu ulegnie wyszukiwarka katalogi.bn.org.pl, obejmująca Połączone Katalogi Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej (wraz ze wszystkimi bibliotekami instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego), bibliotek wojewódzkich w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida, Biblioteki Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego, Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela, Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Miejskiej Biblioteki Publicznej–Centrum Wiedzy w Bolesławcu, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie, Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, bibliotek Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita i Europejskiego Centrum Solidarności oraz 112 bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych z województw świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego. Obecnie katalog obejmuje prawie 47 milionów jednostek przechowywanych w połączonych w sieci bibliotekach. Szeroka współpraca bibliotek możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów to również szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji dla wszystkich czytelników książnic i użytkowników Internetu.

Szczegóły zdradziła nam dr inż. Scholastyka Baran, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie. Spotkał się z nią Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie liczą 850 tysięcy woluminów książek i 193 tysiące woluminów czasopism oraz ponad 64 tysiące jednostek zbiorów specjalnych. Księgozbiór ma charakter uniwersalny, co pozwala na korzystanie z niego nie tylko przez społeczność akademicką, ale również ogół mieszkańców regionu. Na zbiory te składają się publikacje z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych, prawnych, ekonomicznych, przyrodniczych, rolniczych, medycznych, weterynaryjnych, matematycznych, informatycznych i technicznych, a także prace dotyczące sztuk plastycznych i muzycznych. Szczególnie starannie kompletowane są publikacje dotyczące regionu Warmii i Mazur oraz Prus.

Biblioteka UWM posiada także unikatową kolekcję zbiorów specjalnych, w tym starodruków. To 149 druków (pochodzących z XVI, XVII, XVIII i początku XIX wieku) z prawie wszystkich ówczesnych dziedzin wiedzy.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: