Aktualności
06.02.2020

Rekrutacja śródroczna na UWM - Wydział Nauki o Żywności

Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie niebawem świętować będzie swoje 75-lecie. W trwającej rekrutacji śródrocznej zaprasza absolwentów studiów inżynierskich do kontynuowania nauki na jednym z trzech kierunków: technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo oraz gastronomia i sztuka kulinarna.

"Staramy się łączyć tradycję z nowoczesnością i praktycznym kształceniem. Wydział Nauki o Żywności świętować będzie 75-lecie swojego instnienia. Przez czas kształtowało go wielu wybitnych nauczycieli akademickich, którzy wpływali na to w jaki sposób funkcjonujemy w chwili obecnej i jak kształcimy. Koncepcja kształcenia i jego skuteczność jest duża. Świadczy o tym to, że wielu naszych absolwentów jest prezesami, dyrektorami zakładów, które produkują i zajmują się przetwórstwem żywności. Staramy się, aby nasz absolwent był dobrze przygotowany do pracy. Nasi absolwenci uczą się poprzez zajęcia praktyczne podpierane wykładami i treściami merytorycznymi" - podkreśla Prodziekan ds. studenckich dr inż. Adam Więk.

"W tym roku w rekrutacji śródrocznej oferujemy nabór na drugi stopień kierunków: technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo i po raz pierwszy będziemy rekrutować na drugi stopień kierunku gastronomia - sztuka kulinarna. W tej ofercie jest również możliwość studiów w języku angielskim: food engineering (to specjalność na drugim stopniu technologii i żywienia człowieka) - tłumaczy Prodziekan ds. kształcenia prof.  Anna Sylwia Tarczyńska.

Z prof. Anną Sylwią Tarczyńską i drem inż. Adamem Więkiem spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia drugiego stopnia w rekrutacji śródrocznej trwa do 18 lutego (do godziny 15:00). Więcej informacji znajdziecie na stronie: rekrutacja.uwm.edu.pl

KIERUNKI OFEROWANE NA UWM W REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ 2020:

STUDIA STACJONARNE II stopnia
    Architektura krajobrazu    
    Biotechnologia
    Budownictwo
    Gastronomia – sztuka kulinarna
    Geodezja i Kartografia
    Geodezja i Kartografia - studia w j. angielskim
    Gospodarka Przestrzenna
    Informatyka
    Informatyka - studia w j. angielskim
    Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
    Inżynieria środowiska
    Inżynieria środowiska - studia w j. angielskim
    Mechanika i budowa maszyn
    Mechatronika
    Ochrona środowiska KS
    Ochrona środowiska KS - studia w j. angielskim
    Odnawialne źródła energii
    Rolnictwo
    Rolnictwo - studia w j. angielskim
    Rybactwo
    Technologia żywności i żywienie człowieka
    Technologia żywności i żywienie człowieka - studia w j. angielskim
    Towaroznawstwo
    Zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia
    Budownictwo
    Informatyka
    Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
    Mechanika i budowa maszyn
    Rolnictwo
    Zootechnika

Przyjaciele - stań się jednym z nich: