Aktualności
10.02.2020

Rekrutacja śródroczna na UWM - Wydział Nauk Technicznych

Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w trwającej rekrutacji śródrocznej zaprasza kandydatów na studia drugiego stopnia na trzech kierunkach: inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika. Naszym gościem był Prodziekan ds. kształcenia prof. Sławomir Wierzbicki.

Swoją ofertę Wydział Nauk Technicznych UWM w Olsztynie kieruje nie tylko do absolwentów studiów inżynierskich z tej jednostki naukowej. "Kierunek inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej dedykowany jest osobom, które ukończyły studia z zakresu nauk związanych z produkcją rolniczą, jak również z produkcją żywności i są zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy w zakresie technicznego wsparcia tej produkcji" - podkreśla prof. Sławomir Wierzbicki.

Największe tradycje na Wydziale ma natomiast kierunek mechanika i budowa maszyn. "Kształci od 50 lat inżynierów dla szeroko rozumianego przemysłu. To nasz podstawowy kierunek, na którym studenci przede wszystkim kształcą się w zakresie kontruowania i eksploatacji różnego rodzaju maszyn, urządzeń, pojazdów" - tłumaczy nasz gość.

Z kolei mechatronika to jedna z młodszych specjalności kształcenia.  "Tu studenci pogłębiają swoją wiedzę w zakresie wykorzystania informatyki w procesie produkcji. Czyli jest dedykowany studentom kierunków technicznych, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy w zakresie programowania wszelkiego rodzaju sterowników przemysłowych jak również studentów informatyki, którzy niekoniecznie chcą siedzieć przy komputerze tylko są zainteresowani pracą w zakładach, na liniach produkcyjnych i programowaniem, projektowaniem np. robotów przemysłowych."

Z prof. Sławomirem Wierzbickim spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia drugiego stopnia w rekrutacji śródrocznej trwa do 18 lutego (do godziny 15:00). Więcej informacji znajdziecie na stronie: rekrutacja.uwm.edu.pl

KIERUNKI OFEROWANE NA UWM W REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ 2020:

STUDIA STACJONARNE II stopnia
    Architektura krajobrazu    
    Biotechnologia
    Budownictwo
    Gastronomia – sztuka kulinarna
    Geodezja i Kartografia
    Geodezja i Kartografia - studia w j. angielskim
    Gospodarka Przestrzenna
    Informatyka
    Informatyka - studia w j. angielskim
    Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
    Inżynieria środowiska
    Inżynieria środowiska - studia w j. angielskim
    Mechanika i budowa maszyn
    Mechatronika
    Ochrona środowiska KS
    Ochrona środowiska KS - studia w j. angielskim
    Odnawialne źródła energii
    Rolnictwo
    Rolnictwo - studia w j. angielskim
    Rybactwo
    Technologia żywności i żywienie człowieka
    Technologia żywności i żywienie człowieka - studia w j. angielskim
    Towaroznawstwo
    Zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia
    Budownictwo
    Informatyka
    Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
    Mechanika i budowa maszyn
    Rolnictwo
    Zootechnika

Przyjaciele - stań się jednym z nich: