Aktualności
06.04.2021

Laboratorium Kryminalistyczne UWM otrzyma nowoczesny sprzęt

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymał 600 tysięcy złotych na zakup nowoczesnej aparatury badawczej. Dzięki tym środkom rozbudowana zostanie pracownia „Laboratorium Kryminalistyczne”, której kierownikiem jest prof. Denis Sołodov.

Wspomniane 600 tysięcy złotych to prawdopodobnie największe środki, jakie w swojej dwudziestoletniej historii Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie otrzymał na zakup aparatury badawczej służącej realizacji działalności dydaktycznej. Dofinansowanie jest efektem współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Udało się uzyskać zgodę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na ujęcie działań związanych z rozwojem potencjału dydaktycznego nowego kierunku kryminologia w realizowanym już przez uczelnię projecie „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania".

Rozbudowana zostanie nowoczesna pracownia „Laboratorium Kryminalistyczne”, której kierownikiem jest prof. Denis Sołodov. "Chcemy studentom naszego nowego kierunku - kryminologii - zapewnić drogę dydaktyczną: od oględzin miejsca zdarzenia do wyroku sądowego. Sprzęt, który katedra ma w planach zakupić, obejmuje każdy z etapów tej drogi" - tłumaczy naukowiec. "Skorzysta z tego nie tylko kryminologia, ale też kierunek prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne i administracja. To inwestycja przyszłościowa. Chodzi o cyberbezpieczeństwo - podniesienie świadomości informatycznej wśród studentów i naszych absolwentów. Taka jest wizja władz Uniwersytetu i naszego kolegium dziekańskiego."

Laboratorium Kryminalistyczne Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie zostanie doposażone w sprzęt komputerowy wraz z specjalistycznym oprogramowaniem oraz urządzeniami, które umożliwią prowadzenie zaawansowanych badań w obszarze cyberprzestępczości, zjawisk z zakresu patologii społecznych obecnych w sieci,  dowodów cyfrowych oraz analizy informacji. Zasoby pracowni umożliwią przede wszystkim podniesienie atrakcyjności procesu dydaktycznego.

Z prof. Denisem Sołodovem spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Z nowego sprzętu studenci będą mogli korzystać już w... nowej siedzibie Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Budynek od roku powstaje w Kortowie. Zostanie oddany do użytku prawdopodobnie na przełomie 2022 i 2023 roku.


Przyjaciele - stań się jednym z nich: