Aktualności
02.05.2021

Poliklinika Wyjazdowa Dużych Zwierząt UWM już prawie gotowa

Jeszcze w tym roku zakończą się prace związane z budową i wyposażeniem Polikliniki Wyjazdowej Dużych Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z jej nowoczesnych możliwości będą mogli korzystać naukowcy, studenci i pacjenci w regionie.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” i finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przeznaczył także na nią 6 milionów złotych środków własnych (to koszt prac budowlanych). 

Budowa rozpoczęła się w sierpniu 2020 roku. Na jakim jest etapie? "Budowa przebiega bardzo sprawnie. Za moment gotowa będzie już elewacja i będzie widać, jak ten budynek wygląda z zewnątrz. Prace toczą się również w środku. Nie ma zagrożenia co do oddania obiektu w terminie. Pod koniec bieżącego roku obiekt będzie w pełni wyposażony" - mówi Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. Bogdan Lewczuk. "Kupiliśmy już jeden z dwóch samochodów (karetek wyjazdowych) i on pracuje - uczestniczy w realizacji badań naukowych."

Z prof. Bogdanem Lewczukiem spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie w planach ma także budowę nowej siedziby swojej Polikliniki Weterynaryjnej. "Od dłuższego czasu przygotowujemy się do inwestycji w obszarze małych zwierząt. W ubiegłym roku sporządziliśmy plan funkcjonalno-użytkowy takiego obiektu. Zostało to wpisane do strategii rozwoju uczelni. W tej chwili staramy się o możliwość pozyskania środków na rozwój tej  klinicznej bazy badawczej dla małych zwierząt. Nie mówimy tu o prostym przeniesieniu naszej Polikliniki, która powstała 20 lat temu i ma takie warunki, jakie ma. Mówimy o obiekcie, który połączy całą naszą działalność kliczną w obszarze zwierząt towarzyszących" - tłumaczy prof. Lewczuk.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: