Aktualności
04.05.2021

Inkubator Innowacyjności 4.0

Inkubator Innowacyjności to program finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie realizuje go już po raz trzeci w konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Uniwersytetem Łódzkim. Kolejne cztery projekty badawcze właśnie otrzymały wsparcie.

Celem projektu Inkubator Innowacyjności jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, a w szczególności pomoc w ich komercjalizacji. W tegorocznej edycji konkursu koordynowanego przez Centrum Innowacyjności i Transferu Technologii UWM w Olsztynie ocenie poddano piętnaście wniosków zespołów badawczych. Cztery z nich otrzymają dofinansowanie na działania przedwdrożeniowe.

"Cztery projekty zespołów naukowych naszego uniwersytetu zostały wybrane w dwóch turach naboru i otrzymały dofinansowanie. Kierują nimi: prof. Wioleta Bąk-Błaszczak (Wydział Geoinżynierii), dr inż. Krzysztof Jadwisieńczak (Wydział Nauk Technicznych), prof. Sławomir Ciesielski (Wydział Geoinżynierii) i prof. Marcin Zieliński (Wydział Geoinżynierii)" - tłumaczy Marta Wangin z CIiTT UWM. "Zespoły musiały wykazać się innowacyjnością na rynku - podchodzić do badań w sposób biznesowy, gospodarczym, który rokował na komercjonalizację pomysłu."

Wojtek Miśkiewicz spotkał się także z jednym z naukowców, którego projekt badawczy otrzymał w tym roku dofinansowanie w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0. Dr inż. Krzysztof Jadwisieńczak z Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opowiedział nam o „Linii technologicznej do przerobu i kalibrowania róż kalafiora i brokułu". Posłuchajcie!

O pozostałych trzech projektach badawczych dofinansowanych w tym roku w ramach konkursu możcie przeczytać na stronie uczelni.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: