Aktualności
04.11.2021

Wyjątkowe wyróżnienie dla prof. Teresy Astramowicz-Leyk

Prof. Teresa Astramowicz-Leyk z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odebrała tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Narodowego Lwowska Politechnika. Jest pierwszą kobietą w ponad dwustuletniej historii tej uczelni uhonorowaną w ten sposób.

Uniwersytet Narodowy Lwowska Politechnika to jedna z najlepszych i najważniejszych ukraińskich uczelni wyższych. Tytuł Poczesnego Profesora został wręczony prof. Teresie Astramowicz-Leyk 25 października z rąk prof. Jurija Bobało - rektora tej uczelni. Laudację wygłosiła prof. Jarina Turczyn - dyrektorka Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych.

"Dla mnie to uznanie dla całej społeczności naszego Uniwersytetu. W wielu działaniach wspierają mnie władze uczelni i władze samorządu województwa" - mówiła naszemu reporterowi prof. Teresa Astramowicz-Leyk. "Tytuł Poczesnego Profesora jest odpowiednikiem naszego Profesora Honorowego. Z tym, że w Politechnice Lwowskiej to jest traktowane właściwie tak, jak doktorat Honoris Causa."

Z prof. Teresą Astramowicz-Leyk spotkał się Korneliusz Komorowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Prof. Teresa Astramowicz-Leyk od sześciu lat intensywnie współpracuje z Politechniką Lwowską. Współorganizowała w tym czasie sześć edycji forum polsko-ukraińskiego - obywającego się naprzemiennie w Olsztynie i we Lwowie. Udział w nich biorą nie tylko pracownicy naukowi i studenci obu uczelni, ale także samorządowcy, politycy i dyplomaci.

Jest inicjatorką nadawania podwójnych dyplomów i opiekunką stażystów ze Lwowa uczących się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Zorganizowała też dwie polsko-ukraińskie konferencje naukowe. Pod jej redakcją ukazało się 10 polsko-ukraińskich monografii.

Teresa Astramowicz-Leyk jest ponadto radną sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego i angażuje się w działania na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: