Aktualności
19.11.2021

Studencki Grant Rektora - trwa nabór wniosków w czwartej edycji konkursu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłosił czwartą edycję konkursu "Studencki Grant Rektora". O finansowe wsparcie swoich projektów mogą starać się studenckie koła naukowe działające na uczelni. Wnioski składać można do 15 grudnia w Biurze ds. Studenckich.

 

W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie studenckie koła naukowe działające w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Kwalifikacja projektów odbywa się w ramach obszarów obejmujących następujące dziedziny:
- dziedzina nauk humanistycznych, dziedzina nauk społecznych, dziedzina nauk teologicznych,
- dziedzina nauk rolniczych, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych,
- dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych,
- dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
- dziedzina sztuki.

Finansowaniu podlegają projekty:
- konstrukcyjne – projekty, których efektem są konstrukcje;
- badawcze – projekty, których efektem są wyniki badań, stanowiące materiał do przygotowania pracy naukowej;
- artystyczne – wystawy, koncerty, przygotowanie do uczestnictwa w konkursach; festiwalach i innych wydarzeniach o wysokiej randze artystycznej,
- edukacyjne – doświadczenia, pokazy naukowe.

Finansowaniu nie podlegają natomiast projekty mające na celu:
- organizację i udział w konferencji;
- organizację i udział w konkursie;
- organizację wyjazdu lub obozu naukowego;
- zakup oprogramowania/narzędzi;
- organizację warsztatu.

"Serdecznie zapraszamy do udziału w tym konkursie. Po roku przestoju uruchomiliśmy czwartą edycję Studenckiego Grantu Rektora, po to, żeby dać szansę na dofinansowanie pomysłów, inicjatyw i wydarzeń realizowanych przez koła naukowe" - mówi Prorektor ds. studenckich UWM prof. Sławomir Przybyliński.

A na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie działa blisko 300 kół naukowych. Uczelni zależy na tym, by wspierać ich ciekawe inicjatywy. "Pozwalają one głębiej wejść w świat nauki i sztuki, rozwoju koncepcji działania, myślenia o przyszłości a także samorządności. To szansa na rozwój koła naukowego i inwestycja w przyszłość."

O czym należy pamiętać starając się o Studencki Grant Rektora? Posłuchajcie!  Z prof. Sławomirem Przybylińskim oraz Pawłem Łojewskim z Biura ds. studenckich UWM rozmawiał Piotr Szauer.

Wnioski składać można do 15 grudnia w Biurze ds. Studenckich. Kwalifikacja projektów spełniających wymogi formalne i posiadających pozytywną opinię ekspertów prowadzona będzie przez Uczelnianą Radę Kół Naukowych. Wyniki zostaną ogłoszone 31 marca 2022 roku.

Więcej informacji znaleźć można na stronie uczelni.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: