Aktualności
27.11.2021

Sytuacja epidemiczna na uczelni jest pod kontrolą

"W mojej opinii panujemy nad sytuacją" - mówił po listopadowym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Jerzy Przyborowski. Rektor odniósł się do rosnącej liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i podkreślał, że sytuacja może się zmienić już w kolejnym tygodniu.

 

W minionym tygodniu nowe zakażenia wykryto u ponad 30 studentów, przez co ponad 1000 osób musiało na najbliższe dni opuścić uczelnię i w zajęciach uczestniczyć tylko zdalnie. "Nie robimy tego w stosunku do całej uczelni, ponieważ jesteśmy świadomi konsekwencji niemożności zrealizowania zajęć praktycznych" - tłumaczy prof. Jerzy Przyborowski. "Już mamy pewne zaległości. Jeżeli pozwolimy sobie na kolejny lockdown w kształceniu, to tych zaległości nie będziemy w stanie nadrobić. A to niestety zagraża terminowemu wydaniu dyplomów ukończenia studiów. A nie chcielibyśmy postawić studentów w takiej sytuacji. Dlatego czynimy starania, żeby panować nad sytuacją. I w mojej opinii - panujemy. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie za tydzień, bo sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie. Wzrost zakażeń jest bardzo gwałtowny i nie wykluczam, że w przyszłym tygodniu będziemy musieli podjąć inne decyzje. Na pierwszym miejscu jest zawsze bezpieczeńswo! Prowadzimy monitoring. Każdego dnia zbieramy informacje i podejmujemy decyzje, co dalej - w porozumieniu z wszystkimi dziekanami."

Czym jeszcze Senat UWM zajmował się 26 listopada? "Procedowaliśmy zmiany w Statucie uczelni. Podstawowym powodem, dla którego chcieliśmy wprowadzić je przed końcem tego roku jest przedłużenie funkcjonowania rad naukowych dyscyplin i ich przewodniczących do 31 grudnia 2022 roku. Jest to związane z tym, że okres ewaluacji został przesunięty o rok. Ale postanowiliśmy również uwzględnić wcześniej zgłaszane niedoskonałości w Statucie."

Zgłoszony został również wniosek związków zawodowych (ZNP oraz Solidarności) dotyczący ogólnopolskiego protestu w związku z brakiem uwzględnienia zwiększenia finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w budżecie Państwa na 2022 rok. "Oznacza to brak środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami. To jest duży problem. Rozmawiamy na ten temat z innymi rektorami. Od 1 stycznia wzrasta minimalne wynagrodzenie a szalejąca inflacja powoduje, że zaczynamy bardzo odczuwać spłaszczenie wynagrodzeń, a z drugiej strony obniżenie wartości nabywczej wynagrodzeń. To wszystko powoduje, że nasi pracownicy zastanawiają się nad tym, czy pracować w uniwersytecie. Dzisiaj młodzi ludzie kompletnie nie są tym zainteresowani..." - tłumaczy Rektor.

Z prof. Jerzym Przyborowskim rozmawiał Piotr Szauer. Posłuchajcie!

Ostatni raz w tym roku kalendarzowym Senat UWM ma zebrać się 21 grudnia. Niewykluczone, że to spotkanie będzie musiało jednak odbyć się w formule online.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: