Aktualności
13.01.2022

Dominika Myślak o odserialowych formatach internetowych

"Od serialu telewizyjnego do odserialowych formatów internetowych" - to tytuł jednej z nowych publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej autorką jest dr Dominika Myślak z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Dlaczego zainteresowała się tym tematem? Posłuchajcie!

Z dr Dominiką Myślak spotkał się Korneliusz Komorowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

W prezentowanej monografii przedmiotem analizy badawczej stały się formaty serialowe, które są częścią mediosfery oraz systematycznie podlegają różnorodnym przemianom formalno-treściowym z powodu dynamicznie zachodzących zjawisk medialnych, jak chociażby triada medialna - transformacja, rekontekstualizacja i remediacja.

Seriale na przestrzeni ostatnich lat to jedne z najważniejszych formatów w mediosferze. Łączą w sobie zarówno cechy charakterystyczne dla Mediów Wielkich, jak i nowych. W tym pogranicznym punkcie i napięciu pomiędzy kulturą mediów analogowych i cyfrowych, u schyłku tradycyjnie pojmowanej telewizji jako medium masowego, i ponowoczesnej telewizji w Sieci (platformy VoD, superbiblioteki) pojawiają się tytułowe odserialowe formaty internetowe (OFI). To specyficzny rodzaj produktu medialnego o krótkim czasie emisji - świadectwo globalnego pośpiechu i konieczności kondensowania wszystkiego i wszędzie, by nadążyć za śledzeniem tego, co się dzieje w świecie i w najbliższym otoczeniu człowieka.

Autorka jako pierwsza w krajowym piśmiennictwie medioznawczym zajmuje się tą problematyką: za pomocą własnych pojęć nazywa oraz porządkuje nowe fenomeny potelewizyjne obecne w kulturze mediów cyfrowych, problematyzuje je i proponuje przyjrzenie się tematom ważnym i aktualnym. Sama genologia serialu - jako medium społecznie pożądanego - prowadzi badaczkę do analizy estetyki, logiki komunikacyjnej, porządku produkcyjnego i umocowania systemowego OFI. W procesie tym znaczącą rolę odegrały uwarunkowania techniczno-technologiczne, rynkowe i demograficzne, które zdeterminowały obecny status Mediów Wielkich oraz spowodowały m.in. pojawienie się w mediosferze odserialowych formatów internetowych.

Obecność OFI w mediosferze potwierdza występowanie dużej aktywności telenetwidzów w cyberprzestrzeni i świadczy o umacnianiu się partnerskich relacji między producentami seriali a ich odbiorcami. W Sieci daje się także zauważyć tendencja poszerzania bazy tych formatów, co w przyszłości może zaowocować powstaniem autonomicznego fragmentu mediosfery w postaci „ofinetu".

Książkę zamówić można w Wydawnictwie UWM w Olsztynie.

 

Przyjaciele - stań się jednym z nich: