Aktualności
29.04.2022

Prof. Urszula Doliwa z nagrodą za publikację o radiowych "piratach"

Prof. Urszula Doliwa z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie została tegoroczną laureatką Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza. Przyznaje ją Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej - za wybitne prace naukowe podejmujące tematykę demokracji, praw człowieka, polityki medialnej, etyki dziennikarskiej i mediów publicznych.

 

Prof. Urszula Doliwa została doceniona za monografię "The Pirate Waves. Polish Private Radio Broadcasting in the Period of Transformation 1989-1995". W piątej edycji konkursu zostały nominowane cztery prace zgłaszane przez członkinie i członków Kapituły Nagrody im. dra Karola Jakubowicza, redaktorów i stałych współpracowników czasopisma „Central European Journal of Communication”, członków zarządu sieci badawczej The International Association of Public Service Media Researchers oraz laureatów z poprzednich edycji.

Jak czytamy w werdykcie jury, publikacja prof. Doliwy została wyróżniona za "praktyczne podejście do polityki medialnej w formie usystematyzowania etapów rozwoju rynku medialnego na przykładzie stacji radiowych, wzbogacone o perspektywę porównawczą transformacji mediów w Europie Środkowej i Wschodniej."

Z prof. Urszulą Doliwą spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Prof. Urszula Doliwa jest dyrektorką Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie i przewodniczącą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach UWM. Autorka książek „Radio studenckie w Polsce” (2008), „Radio społeczne – trzeci obok publicznego i komercyjnego sektor radiowy” (2016). W 2013 roku została recenzentką Strategii medialnej na lata 2014–2015 Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W 2012 roku wybrana do Rady Ekspertów Community Media Forum Europe (CMFE). W latach 2014-19 była sekretarzem, a w latach 2018-20  wiceprezeską tej organizacji. Członkini Komitetu Problemowego Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: