Aktualności
06.05.2022

Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku - już w tym roku w ofercie UWM

W ofercie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2022/2023 znalazły się 74 kierunki kształcenia. Wśród nich są trzy nowe propozycje. Jedna z nich to produkcja muzyczna i realizacja dźwięku na Wydziale Sztuki. Sprawdziliśmy, dlaczego warto ją studiować.

 

Kierunek studiów produkcja muzyczna i realizacja dźwięku przygotowuje absolwentów do aktywności zawodowej w sektorze kreatywnym, do którego zaliczane są muzyka, świat mediów i szeroko rozumiane audiowizualia. Przemysł kreatywny należy obecnie do najszybciej rozwijających się sektorów w Europie.

Jak podkreśla prof. Marcin Wawruk - utworzenie nowego kierunku jest odpowiedzią na potrzeby samych kandydatów. "Nasi przyszli studenci będą mieli okazję sięgnąć do kilku obszarów produkcji muzycznej, m.in. do nagrywania dźwięku, realizacji koncertowej ale także logistycznej organizacji i prowadzenia projektów muzycznych. Odpowiadamy tutaj w dużej mierze na zapotrzebowanie rynku, który bardzo się zindywidualizował. W dużej mierze produkcja muzyczna odbywa się zaciszu domowym."

Już od roku na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie studenci korzystać mogą z profesjonalnego studia nagrań. Jego pracą kieruje dr Adam Rosiński. "Mamy wykwalifikowaną kadrę i stawiamy mocno na praktykę. Pracują u nas zawodowi reżyserzy dźwięku" - podkreśla.

Podejmując studia na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku zostaniesz wyposażony w szereg kompetencji:
- wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające świadome operowanie środkami technicznymi przy realizacji dźwięku w projektach artystycznych,
- umiejętność realizacji nagrań w warunkach studyjnych oraz koncertowych,
- realizację nagłośnienia koncertów muzyki rozrywkowej i imprez,
- umiejętność konfiguracji i obsługi sprzętu elektroakustycznego,
- umiejętność obsługi programów i urządzeń do zapisu i edycji dźwięku (DAW),
- umiejętność realizacji dzieł audiowizualnych podczas kreacji multimedialnej,
- wiedzę i umiejętności z kompozycji, aranżacji,
- wiedzę i umiejętności z obszaru komunikacji społecznej, organizacji imprez,
- umiejętność pracy w zespole, pracy pod presją czasu,
- znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2.

Kompetencje te zagwarantują swobodne poruszanie się na rynku pracy w poniższych obszarach i rolach:
- samodzielna działalność muzyczna na rynku medialnym (produkcja treści muzycznych i dźwiękowych dla radia / telewizji / Internetu),
- samodzielna działalność na rynku muzycznym (kreacja projektów artystycznych/ studyjna realizacja nagrań / realizacja dźwiękowa koncertów / produkcja muzyczna),
- sektor kreatywny / produkcja treści muzycznych i dźwięku w obszarze multimediów oraz usług internetowych (udźwiękowianie obrazu / produkcja podcastów i innych treści internetowych / muzyka i dźwięk do gier / muzyka towarzysząca, itp.).

Do tej pory Wydział Sztuki prowadził kształcenie na dwóch kierunkach studiów: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. "Jesteśmy jak jedna rodzina, która charakteryzuje się szczególną cechą. Wszyscy poszukujemy piękna!" - mówi Prodziekan prof. Jan Połowianiuk.

Na koniec posłuchajcie jeszcze samych studentów, którzy zachęcają do rozpoczęcia nauki na Wydziale Sztuki.

Internetowa rejestracja kandydatów na studia w roku akademickim 2022/2023 rozpocznie się 7 czerwca i potrwa do 8 lipca. Na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku przeprowadzona zostanie także ocena predyspozycji kandydata (w dniach 12-13 lipca). Szczegółów szukajcie na stronie: rekrutacja.uwm.edu.pl.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: