Aktualności
10.05.2022

Studenci UWM ze stypendiami Marszałka

21 studentów UWM otrzymało w tym roku stypendia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Gustaw Marek Brzezin wręczył je 9 maja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Samorząd wsparł w ten sposób łączą kwotą 100 tysięcy złotych w sumie 24 osoby pochodzące z naszego regionu.

Stypendium marszałka przyznawane jest w dziedzinie nauk społecznych (ekonomia i finanse), nauk ścisłych i przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu, inżynieryjno-technicznych oraz sztuki. Może otrzymać je student, mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego, który studiuje co najmniej na drugim roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia, może pochwalić się osiągnięciami oraz wysoką średnią ocen.

"Chcemy docenić chęć zdobywania wiedzy na najwyższym poziomie oraz w jakiś sposób zachęcić absolwentów, aby po skończeniu studiów myśleli jak podjąć pracę w regionie - tu zostać i zakładać rodziny" - mówił podczas uroczystości wręczenia stypendiów Marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Najwięcej stypendiów zdobyli w tym roku studenci Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Pięć osób wyróżnionych w ten sposób to: Dominika Aleksandra Hanusek, Szymon Maciej Maciejewski, Maria Agnieszka Derkaczew, Jan Maciej Kapała oraz Karol Śliwa. Troje stypendystów to studenci Wydziału Prawa i Administracji UWM: Daniel Zero, Sandra Omieczyńska i Monika Przybyłowska. Dwoje - Aleksandra Łyjak i Mateusz Lipski - studiuje architekturę krajobrazu na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa. Ponadto stypendium marszałka otrzymali: Anna Przybyszewska, Aleksandra Purkiewicz, Kamil Łukasz Bryszewski, Marta Wójcik, Paweł Dudziec, Natalia Zielińska, Anna Leonowicz, Karolina Pietranis, Jan Tyc oraz Karolina Barcelczyk.

Z Dominiką Hanusek i Danielem Zero rozmawiała Wioletta Ustyjańczuk. Posłuchajcie!

Studentom podczas wręczenia stypendiów towarzyszyli także przedstawiciele poszczególnych wydziałów. Rozmawialiśmy z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UWM prof. Jarosławem Dobkowskim.

Specjalne stypendium marszałka województwa im. Marka Baumana otrzymał także Michał Bukowski z Wydziału Nauk Ekonomicznych. Wynosi ono 10 tysięcy złotych. Wysokość pozostałych stypendiów waha się od 3 do 7 tysięcy złotych.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: