Aktualności
21.11.2022

Jest oficjalna decyzja. Początek stycznia studenci UWM spędzą w domach

Władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zdecydowały, że w okresie od 2 do 15 stycznia 2023 roku zajęcia dydaktyczne przewidziane programem studiów wyższych, studiów doktoranckich, Szkoły Doktorskiej oraz studiów podyplomowych,  a także kursów dokształcających i szkoleń, realizowane będą w trybie zdalnym.

 

Komunikat Rektora UWM w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w okresie od 2 do 15 stycznia 2023 roku został podpisany 17 listopada. Z wyżej określonej organizacji procesu dydaktycznego, wyłączone są cztery kierunki studiów realizowane w Collegium Medicum UWM: lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne.

Jak władze uczelni uzasadniają tę decyzję? "Dyskusje na temat ewentualnego przejścia w tryb kształcenia zdalnego trwają w gronie kolegium rektorskiego od jakiegoś czasu. Również Rada Rektorska, która odbyła się niedawno obejmowała te zagadnienia. Jako jednostka finansów publicznych zostaliśmy ustawowo zobowiązani do obniżenia zużycia energii o co najmniej 10 procent do końca 2023 roku. A więc doszliśmy do wniosku, że przejście na dwa tygodnie w tryb kształcenia zdalnego może nam w tym pomóc"  - tłumaczy Prorektor ds. kształcenia, prof. Paweł Wysocki. "Doszliśmy do wniosku, że okres po przerwie świąteczno-noworocznej od 2 do 15 stycznia będzie najlepszym."

Czy okres realizacji zajęć w trybie zdalnym może zostać jeszcze wydłużony? "Zakładamy, że to będzie tylko dwutygodniowy okres. Natomiast już przed sesją i w trakcie sesji wszystkie czynności, które studenci będą mieli do wykonania, będą się odbywały w trybie stacjonarnym."

Z prof. Pawłem Wysockim spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

 

A jak decyzję władz uczelni przyjęli studenci? Sprawdzał to nasz reporter Bartosz Wiśniewski. Posłuchajcie!

 

Dodajmy, że decyzja władz UWM dotyczy jedynie zajęć dydaktycznych. Pracownicy uczelni swoje obowiązki realizować będą w jej siedzibie - stacjonarnie.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: