Aktualności
25.11.2022

Rada Uczelni o kosztach zużycia energii i zmianach w Statucie UWM

Podczas listopadowego posiedzenia Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jej przewodniczący - prof. Marek Chmaj - podkreślał, że sporym wyzwaniem będzie ograniczenie zużycia energii. Pozytywnie zaopiniowano także projekt zmiany Statutu UWM.

 

Koszty zużycia energii w przyszłym roku znacząco wzrosną. Dlatego uczelnia planuje oszczędności. "Zastanawiamy się nad ograniczeniem tych kosztów, po to, aby uniwersytet miał środki na inne istotne cele" - mówi prof. Marek Chmaj, przewodniczący Rady Uczelni. Sposobem na to ma być m.in. wymiana żarówek na te energooszczędne. Ale Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie chce także inwestować w fotowoltaikę. "Możemy tu liczyć na duże dofinansowanie. Potencjalne zyski z takich farm będą rzędu kilku milionów złotych rocznie."

Rada Uczelni 25 listopada opiniowała także zmiany w Statucie UWM. "To niewielkie modyfikacje związane z procedurą awansową pracowników. Niestety - zgodnie z ustawą - idziemy w ocenę punktową. Chociaż Rada Uczelni ma w stosunku do tego raczej wstrzemięźliwy entuzjazm. Uważamy, że o awansach pracowników naukowych powinny decydować: ich dokonania naukowe, ocena ze strony środowiska a nie sztucznie wprowadzone punkty."

O czym jeszcze dyskutowali w listopadzie członkowie Rady Uczelni? Z prof. Markiem Chmajem rozmawiał Piotr Szauer. Posłuchajcie!

W tym roku Rada Uczelni spotka się jeszcze raz - w grudniu.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: