Aktualności
21.04.2023

Prof. Jerzy Przyborowski o kongresie "Polska Wieś XXI"

W dniach 19-20 kwietnia w Warszawie odbył się Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa "Polska Wieś XXI". W dyskusji o przyszłości tego sektora gospodarki, ale też o polityce edukacyjnej na terenach wiejskich uczestniczył m.in. Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prof. Jerzy Przyborowski był także członkiem Rady Naukowej tego wydarzenia.

 

Celem nadrzędnym Kongresu było przedstawienie konkretnych rozwiązań i przykładów pokazujących, że rolnictwo i obszary wiejskie to nie tylko miejsce produkcji i dostarczania bezpiecznej żywności. To także ważny sektor gospodarki biorący aktywny udział w działaniach na rzecz łagodzenia zmian klimatu oraz wspierający bezpieczeństwo energetyczne. Organizatorom i uczestnikom wydarzenia zależy na wypracowywaniu pakietu rozwiązań i rekomendacji dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej.

"Było to bardzo ciekawa dyskusja. Dużo emocji w sprawach bieżących. Ale przede wszystkim Kongres dotyczył przyszłości rolnictwa zaplanowanej w kontekście naszego członkowstwa w Unii Europejskiej. Polskie i europejskie rolnictwo staje w obliczu wyzwań, które obejmują zarówno rozwój rolnictwa, jak i samych obszarów wiejskich. A kluczowe kierunki zmian zostały zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie. M.in. do 2050 roku mamy osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. To jest duże wyzwanie. Mamy też oddzielić wzrost gospodarczy od zużywania zasobów. Trzecia, bardzo istotna rzecz to równe szanse - czyli mamy sprawić, żeby żadna osoba i żaden region nie pozostawały w tyle" - relacjonuje prof. Jerzy Przyborowski.

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskigo w Olsztynie wziął udział w dwóch panelach dyskusyjnych "Polityka edukacyjna na obszarach wiejskich - nowe kierunki" oraz w panelu rektorskim. "Dyskutowaliśmy przede wszystkim o tym, jak wygląda kształcenie w zawodzie rolnika. Dyskusja była bardzo ciekawa i podparta danymi, które świadczą o tym, że to kształcenie jest bardzo istotne. Trudno sobie wyobrazić brak kształcenia w tym obszarze, jako jednym z najważniejszych sektorów gospodarki. To taki główny wniosek wypływający z tej dyskusji. Ale rozmawialiśmy też o problemach związanych z kształceniem na poziomie wyższym i zastanawialiśmy się, dlaczego na kierunkach rolniczych ono słabnie. Naturalna przyczyna to sytuacja związana z niżem demograficznym. A druga - jest związana ze zmianami w samym rolnictwie i zapotrzebowaniu na to kształcenie. Wskazywano też na to (i apelowano do środowiska rolniczego, ale także do szeroko rozumianej opinii społecznej i mediów), aby zmienić postrzeganie zawodu rolnika. Ciągle jeszcze ten zawód postrzegany jest niekorzystnie..."

Z prof. Jerzym Przyborowskim spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Rektor UWM 20 kwietnia uczestniczył natomiast w posiedzeniu European University Association. Pierwszy raz odbywało się ono w w naszym kraju - na Politechnice Gdańskiej. "Wybieraliśmy władze na nową kadencję. Głosować mogą tylko rektorzy lub osoby przez nich upoważnione. 32 polskie uczelnie należą do tego związku - w tym Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Na pierwszej sesji odbywały się prezentacje kandydatów na przewodniczącego oraz kandydatów do zarządu. Jednym z nich był Pan Prof. Marcin Pałys (były Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, a obecny przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki). Kandydował do składu zarządu i uzyskał najlepszy wynik z wszystkich kandydatów, którzy ubiegali się o to stanowisko. Natomiast nowym przewodniczącym EUA został Pan Josep M. Garrell - rektor uczelni z Hiszpanii."

Przyjaciele - stań się jednym z nich: