Aktualności
25.04.2023

Kwietniowe posiedzenie Senatu UWM

W Kortowie zebrał się Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. O główne tematy kwietniowych obrad zapytaliśmy Rektora UWM prof. Jerzego Przyborowskiego. Jak podkreślał - sporo czasu poświęcono m.in. analizie sprawozdania finansowego uczelni za 2022 rok.

"Jeden z najważniejszych tematów - i na pewno emocjonujący wszystkich - to sprawy finansowe. Rekomendowaliśmy przyjęcie sprawozdania finansowego z działalności uczelni Radzie Uczelni. Taka jest procedura. Nie musimy tego robić, ale uważam, że społeczność akademicka i jej przedstawiciele w Senacie mają prawo z takim sprawozdaniem się zapoznać. Więc omawialiśmy je dość szczegółowo a później podjęliśmy uchwałę w sprawie rekomendacji przyjęcia tego sprawozdania finansowego przez Radę Uczelni" - relacjonuje Rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski. Uczelnia w 2022 roku wykazała ponad 30 milionów złotych zysku, więc jej kondycja finansowa jest bardzo dobra. Większość tej kwoty zostanie przeznaczona na realizację inwestycji.

W dalszej części obrad przyjęto m.in. trzynaście uchwał dotyczących spraw dydaktycznych. "Poza tym podjęliśmy uchwały dotyczące zbycia kilku nieruchomości. Zaopiniowaliśmy też pojawienie się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie nowych jednostek organizacyjnych. Zmieniony został także regulamin Szkoły Doktorskiej" - dodaje Rektor.

Pod koniec kwietniowego posiedzenia Senatu UWM swój raport przedstawił także dr hab. Marek Salamonowicz - Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do spraw otwartego dostępu.

Z prof. Jerzym Przyborowskim rozmawiał Piotr Szauer. Posłuchajcie!

Kolejne posiedzenie Senatu UWM zaplanowano na 23 maja.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: