Aktualności
17.05.2023

Kortostop 2023

Akademicki Klub Turystyczny UWM w Olsztynie zaprasza do udziału w kolejnej edycji zawodów Kortostop. W tym roku uczestnicy wydarzenia będą mieli do pokonania trasę z Olsztyna do Kosewa (koło Mrągowa). Ale po drodze muszą zaliczyć kilka punktów kontrolnych. Szczegóły zdradził nam Eryk Rama.

 

W zawodach startuje się parami, co ma ułatwić zabawę m.in. tym osobom, które nigdy wcześniej nie podróżowały autostopem. Jeśli nie masz z kim ruszyć w trasę, organizatorzy pomogą Ci znaleźć towarzysza lub towarzyszkę.

Choć trasa tegorocznego Kortostopu nie wydaje się długa, trzeba pamiętać, że w zawodach nie chodzi tylko o to, by jak najszybciej dotrzeć z punktu A do punktu B. Po drodze trzeba jeszcze zaliczyć kilka punktów kontrolnych. Jakich? "To m.in. wiadukty kolejowe w Stańczykach, Zamek w Reszlu, ekomarina w Giżycku czy też Góra Piaskowa w Starych Juchach" - tłumaczy Eryk Rama z AKT Olsztyn. "Nie jest to typowy wyścig w którym liczy się tylko to, kto dotrze pierwszy do mety. Celem jest odwiedzenie jak największej ilości miejsc i zebranie jak największej ilości punktów. Miejsca bardziej oddalone od mety będą lepiej punktowane."

Z Erykiem Ramą rozmawiał Piotr Szauer. Posłuchajcie!

 

Zapisy na zawody prowadzone są do 21 maja. Kortostop 2023 zaplanowano w dniach 2-4 czerwca.

Regulamin Kortostop 2023
1. Postanowienia ogólne
a) Organizatorem imprezy ,,Kortostop 2023" jest Akademicki Klub Turystyczny w Olsztynie, zwany dalej organizatorem. W niniejszym regulaminie używane nazwy ,,wydarzenie" lub ,,wyścig" są synonimami nazwy imprezy ,,Kortostop 2023".
b) Wydarzenie odbędzie się w dniach 02 - 04 czerwca 2023.  
c) Start wyścigu rozpocznie się w piątek 2 czerwca o godzinie 10:00 w siedzibie organizatora przy ulicy Kanafojskiego 3, DS. 1 - wejście od strony rzeki Kortówki. Wydawanie pakietów startowych rozpocznie się dwie godziny przed planowanym startem o godzinie 8:00.
d) Meta wyścigu zlokalizowana będzie w ośrodku Ostoja Stara Baśń. Adres ośrodka, Kosewo 90, 11-700 Mrągowo.
Zakończenie wyścigu zaplanowane jest w sobotę 3 czerwca na godzinę 18:00. Biuro wyścigu na mecie czynne będzie od godziny 16:00.
2. Zapisy oraz uczestnictwo
a) Zapisy na wydarzenie rozpoczną  się w niedzielę 16 kwietnia o godzinie 12:00. Zapisu będzie można dokonać poprzez formularz podany przez organizatora w osobnym komunikacie.
b) Warunkiem uczestnictwa jest ukończone 18 lat.
c) Nie ma górnej granicy wieku dla uczestnictwa. Nie jest również wymagany status studenta.
d) Warunkiem uczestnictwa jest start w załogach dwuosobowych.
e) Zapisu obydwu osób dokonuje tylko i wyłącznie jedna osoba z pary.
f) Potwierdzeniem dokonania zapisu jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 49 zł za osobę. Opłaty należy dokonać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zapisu. Niewniesienie opłaty skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników.
g) Opłaty wpisowej należy dokonać na poniższy rachunek bankowy.
Eryk Rama, bank PKO BP
31102010260000130203076387
h) W celu ułatwienia weryfikacji w tytule opłaty należy w pierwszej kolejności podać imię i nazwisko osoby dokonującej opłaty, a następnie drugiej osoby z pary.
Przykład: Jan Kowalski, Jan Nowak - Kortostop 2023.
Opłaty w imieniu dwóch osób może również dokonać jedna osoba z pary.
i) Zapisy potrwają do 7 maja do godziny 23:59, lub do wyczerpania limitu 100 miejsc (50 par).
j) W przypadku zbyt niskiego zainteresowania organizator może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu zapisów.
3. Przebieg wydarzenia
a) Celem wyścigu nie jest jak najszybsze dotarcie do mety, a zebranie jak największej ilości punktów poprzez odwiedzanie miejsc spośród wskazanych przez organizatora.
b) Lista miejsc, punktów kontrolnych oraz punktacja zostaną podane w osobnym komunikacie.
c) Potwierdzeniem zaliczenia punktu kontrolnego jest przesłanie zdjęcia na którym będą widoczne dwie osoby z pary oraz miejsce wskazane na liście punktów kontrolnych. Zdjęcie należy przesłać za pomocą aplikacji Messenger na skrzynkę pocztową strony ,,Kortostop". Przesłania zdjęcia dokonuje wyłącznie jedna osoba z pary. Należy przy tym podać numer pary, oraz miejsce w którym zostało wykonane zdjęcie.
d) Potwierdzenia zaliczenia punktów kontrolnych będą przyjmowane wyłącznie do godziny 17:00 dnia 3 czerwca.
e) W przypadku dotarcia na metę po godzinie 18:00 organizator zastrzega sobie prawo do odjęcia zdobytych przez parę punktów w liczbie 1 punkt za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia.
f) Uczestnicy poruszają się tylko i wyłącznie przy pomocy autostopu.
g) Dopuszczone jest poruszanie się komunikacją miejską wyłącznie w obrębie miast.
h) Środki komunikacji międzymiastowej w postaci autobusów, kolei, wspólnych przejazdów poprzez platformy BlaBlaCar, itp. są zabronione. W przypadku stwierdzenia naruszenia wyżej wymienionego punktu organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji pary.
i) O godzinie 20:00 dnia 3 czerwca rozpocznie się część oficjalna, wręczenie nagród oraz ognisko integracyjne dla wszystkich uczestników.
j) Pełny harmonogram godzinowy będzie również podany w osobnym komunikacie.
4. Postanowienia końcowe
a) Organizator nie zapewnia określonego miejsca noclegu dla uczestników w trakcie trwania wyścigu w terminie 02 - 03 czerwca. Istnieje jednak możliwość odbycia noclegu w miejscu mety po jego opłaceniu i ponowne wyruszenie na trasę następnego dnia.
b) Nocleg po zakończeniu wyścigu w terminie 03 - 04 czerwca organizator zapewnia w miejscu mety. Organizator nie pokrywa kosztów noclegu uczestników.
c) Cennik pola namiotowego Ostoja Stara Baśń:
- Pobyt osoby dorosłej 22 zł
- Ustawienie namiotu 1 - 2 osobowego 20 zł
- Ustawienie namiotu 3 osobowego lub większego 25 zł
d) Nocleg w miejscu mety możliwy jest wyłącznie w namiotach.
e) Organizator nie zapewnia sprzętu turystycznego w postaci namiotów, śpiworów oraz karimat. Istnieje jednak możliwość wypożyczenia sprzętu od organizatora po wcześniejszym kontakcie. Ilość sprzętu jest ograniczona.
f) Po zakończonym wyścigu organizator przewiduje ognisko integracyjne dla uczestników, oraz posiłek regeneracyjny w ramach opłaty wpisowej.
g) Organizator nie zapewnia powrotu z miejsca mety do miejsca startu.
h) Wydarzenie odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
i) Uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
j) Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na czas trwania wydarzenia.
k) Wszelkie szkody materialne wyrządzone przez uczestnika w trakcie trwania wyścigu oraz po jego zakończeniu w miejscu mety ponosi uczestnik.
l) W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu turystycznego wypożyczonego od organizatora koszty naprawy lub zakupu nowego ponosi wypożyczający uczestnik.
m) Wszelkie sytuacje sporne wynikłe w trakcie trwania wyścigu rozstrzyga organizator.
5. Kontakt telefoniczny do organizatora
Eryk Rama +48 506685472
Mateusz Emski +48 502810422

Przyjaciele - stań się jednym z nich: