Aktualności
23.05.2023

Podsumowanie majowego posiedzenia Senatu UWM

23 maja w Kortowie zebrał się Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przyjęto uchwałę w sprawie rekomendacji Radzie Uczelni zatwierdzenia sprawozdań z wykonania planów rzeczowo-finansowych uczelni w 2022 roku. O główne tematy obrad zapytaliśmy Rektora prof. Jerzego Przyborowskiego.

Z prof. Jerzym Przyborowskim rozmawiał Piotr Szauer. Posłuchajcie!

Rektor tuż po zakończeniu obrad Senatu udał się do Krakowa, gdzie dziś rozpoczyna się druga odsłona Światowego Kongresu Kopernikańskiego. A w kolejnych dniach kilka ważnych wydarzeń zaplanowano na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie - m.in. Święto UWM oraz oczywiście Kortowiadę!


Przyjaciele - stań się jednym z nich: