Aktualności
31.05.2023

Święto UWM w duchu Kopernika

W tym roku wyjątkowo 31 maja a nie 1 czerwca Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie obchodził swoje święto. W uroczystości w kortowskim Centrum Konferencyjnym udział wzięli przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, samorządowcy z regionu, rektorzy kilku uczelni, a także pracownicy UWM.

 

W swoim tradycyjnym przemówieniu Rektor prof. Jerzy Przyborowski odwoływał się do spuścizny Mikołaja Kopernika, podkreślając, że wybitny polski uczony powinien być przykładem dla współczesnych naukowców. Przypomniał też, że uczelnia przez dziesięciolecia wypracowywała sobie godną pozycję w kraju i na świecie, pozostając wierną wartościom związanym z ideą universitas.

"Słowo to w języku łacińskim ma kilka znaczeń: ogół, całość, a w odniesieniu do uczelni odnosi się do wspólnoty wartości wspólnoty wiedzy, wspólnoty wszystkich nauk, wspólnoty profesorów i studentów" - mówił prof. Jerzy Przyborowski. "W tym roku święto naszej uczelni celebrujemy w wyjątkowych okolicznościach, w których w szczególny sposób wspominamy naszego wielkiego rodaka Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę jego urodzin i 480. rocznicę śmierci. Kontemplujemy i analizujemy to, co po sobie pozostawił. Dyskutujemy i podziwiamy jego niezwykle otwarty i światły umysł, jego dzieło, pracę, stosunek do obowiązków, jakie mu przyszło wykonywać i jego stosunek do ludzi - tak przełożonych, jak i tych, którym mu powierzono w opiekę. Ten genialny uczony, astronom, ekonomista, lekarz, prawnik, teolog, filozof, strateg i polityk jest uosobieniem właśnie wspólnoty wiedzy i wartości, a jednocześnie wiary i niezwykłej pokory. Taki właśnie Uniwersytet – jako wspólnotę – chciałbym widzieć i głęboko wierzę, że mając za przykład Mikołaja Kopernika, obywatela Warmii, będziemy trwać na straży wartości, prawdy oraz szacunku do natury i ludzi. Praca, zdobywanie wiedzy i rozwój osobisty każdego członka naszej uniwersyteckiej wspólnoty definiuje nas i definiuje Uniwersytet. Z pełną mocą pragnę podkreślić, że dobro i pomyślny rozwój Uniwersytetu, naszej Alma Mater, jest czymś nadrzędnym w stosunku do naszych osobistych aspiracji i celów, zarówno w wymiarze uczelnianym, jak i regionalnym oraz krajowym. Uniwersytet to wspólne dobro nie tylko jego pracowników, doktorantów i studentów, ale także naszego miasta, regionu i kraju."

Rektor podkreślał także, że dzięki zaangażowaniu każdego pracownika uczelni, jest ona dostrzegana w kraju i na świecie. "Pragnę wszystkim członkom naszej wspólnoty podziękować za codzienne, mozolne budowanie tego regionalnego i krajowego kapitału, jakim jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, za zwiększanie jego potencjału oraz rozsławianie go w kraju i poza jego granicami - mówił prof. Przyborowski do społeczności akademickiej. "Efekty tej pracy i państwa zaangażowania widoczne są chociażby w rankingach międzynarodowych. Według najnowszego rankingu The Center for World University Rankings UWM został sklasyfikowany w 7 proc. najlepszych uczelni na świecie. W tegorocznym zestawieniu QS by Subject nasze rolnictwo i leśnictwo awansowało z przedziału 301-350 do 250-301. W światowym rankingu UI GreenMetric za rok 2022 awansowaliśmy aż o 50 miejsc, co daje nam 7. miejsce wśród uczelni w Polsce."

Rektor przypomniał także o wynikach ewaluacji, które należy uznać za duży sukces Uniwersytetu. "Na 24 dyscypliny naukowe poddane ewaluacji wszystkie otrzymały wysoką ocenę skutkującą posiadaniem przez Uniwersytet pełnych uprawnień akademickich" - zaznaczył, dodając, że to o osiem więcej niż wcześniej. "Bardzo cieszą nas sukcesy poszczególnych naszych pracowników studentów i doktorantów, przyznawanych prestiżowych nagród i stypendiów. Wszystkim laureatom w imieniu całej społeczności akademickiej serdecznie gratuluję."

Rektor przypomniał o kilku ważnych wydarzeniach wpisujących się w agendę obchodów Roku Mikołaja Kopernika: m.in. Światowym Kongresie Kopernikańskim, którego olsztyńska część została zaplanowana w dn. 21-24 czerwca, rozpoczynającym się 1 czerwca Światowym Kongresie Polonii Medycznej, któremu towarzyszy Zjazd Lekarzy Polskich, a także o LOFAR Family Meeting, czyli spotkaniu radioastronomów z całego świata.W swoim wystąpieniu Rektor opowiadał o najważniejszych inwestycjach realizowanych przez uczelnię i zapowiadał kolejne. Podkreślał też, że Uniwersytet inwestuje także w rozwój swoich pracowników. A umożliwiają to m.in. środki z budżetu państwa oraz krajowych i regionalnych programów unijnych. "Całkowita wartość naszych inwestycji w rozwój infrastruktury w roku 2023 to prawie 78 mln złotych. Przeznaczamy na nie 58,5 mln zł wkładu własnego" - informował prof. Przyborowski, przy okazji zaznaczając, że wśród dużych inwestycji znalazły się m.in. rozbudowa szpitala klinicznego o północne skrzydło, powstanie Ośrodka Radiochirurgii Mózgu, Głowy i Szyi wraz z jego najważniejszym urządzeniem – nowoczesnym mikroakceleratorem liniowym ZAP-X,  nowa siedziba Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych, a także Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji „Kortosfera”.

A uczelnia ma już kolejne, bardzo ambitne plany, związane m.in. z rozwojem uniwersyteckiej medycyny. "Nie ustajemy w staraniach na rzecz wybudowania centralnego szpitala klinicznego, który pozwoli - obok świadczenia wysokospecjalistycznego leczenia - na kształcenie większej liczby tak bardzo potrzebnych lekarzy, pielęgniarek i położnych na najwyższym światowym poziomie. Do 2025 roku utworzymy też Centrum Badawcze Klinicznych Nauk Weterynaryjnych z Kliniką Zwierząt Towarzyszących. To pozwoli nam spełnić wymogi jakości kształcenia na najwyższym europejskim i światowym poziomie, ale i zabezpieczy potrzeby miasta i regionu w zakresie leczenia zwierząt towarzyszących. Planujemy też modernizację kilku budynków wydziałowych" - zdradził prof. Jerzy Przyborowski. "Prowadzenie inwestycji w czasach kryzysu jest zajęciem wyjątkowo skomplikowanym i ryzykownym, wszyscy mamy świadomość, że musimy postępować bardzo rozważnie, nie nadwyrężając budżetu uczelni, ale jednocześnie starać się podnosić standardy, aby sprostać ciągle zwiększającej się konkurencji na rynku edukacyjnym i badawczym."

 

Podczas wtorkowej uroczystości tytułem Doktora Honoris Causa UWM wyróżniona została prof. Maria Siemionow - wybitna specjalistka w dziedzinie chirurgii i transplantologii, pracująca na co dzień w Stanach Zjednoczonych.  W historii medycyny zapisała się jako osoba, która dokonała pierwszej w USA udanej operacji przeszczepienia twarzy.

Prof. Maria Siemionow w Centrum Konferencyjnym wygłosiła prelekcję zatytułowaną: „Moja droga do kariery naukowej”. Opowiedziała o punktach zwrotnych w swojej karierze oraz o wydarzeniach, które zapamiętała na zawsze. Jednym z nich była operacja, w której asystowała w Finlandii. Na stole operacyjnym czekał na nią pacjent, który stracił rękę. Operowano go 20 godzin, ale trud został zapomniany, dzięki niesamowitemu przeżyciu towarzyszącemu obserwowaniu pacjenta, który po wybudzeniu zorientował się, że jego kończyna została uratowana.

Choć profesor Siemionow dokonała wielkich rzeczy, a na swoim koncie ma szereg wyjątkowych wyróżnień i nagród, sama przyznała, że największą wartością towarzyszącą trudnej i wymagającej pracy, którą wykonuje od wielu lat, są relacje: z innymi lekarzami, z wdzięcznymi pacjentami, z kolejnymi wychowankami, uczącymi się pod jej okiem. I pewnie dlatego brat prof. Siemionow, prof. Krzysztof Kusza, który w imieniu i rodziny wygłosił kilka słów w Centrum Konferencyjnym UWM, zapewniał, że jego siostra na pewno nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. "Znając swoją siostrę, wiem, że to nie koniec jej aktywności i spodziewam się, że nie będzie to jej ostatni doktorat honoris causa" zaznaczył.

 

Podczas uroczystości odbyła się również promocja doktorów i doktorów habilitowanych. Wręczono także odznaczenia państwowe i resortowe oraz uczelnianą Statuetkę Nicolaus Copernicus. To wyróżnienie przyznano prof. Danucie Kruk z Wydziału Matematyki i Informatyki -  za wybitne osiągnięcia naukowe i eksperckie, w szczególności z zakresu magnetycznego rezonansu jądrowego, oraz za dotychczasowy wkład w rozwój naukowy i tworzenie dobrego wizerunku Uniwersytetu na arenie międzynarodowej.

Obchody Święta Uniwersytetu poprzedzone były symbolicznym złożeniem wieńca pod tablicą upamiętniającą tragiczne wydarzenia II wojny światowej, które rozegrały się na terenie Kortowa. Uroczystość miała charakter otwarty i odbyła się przy budynku Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Podsumowaniem wtorkowych wydarzeń była wieczorna msza święta oraz koncert Chóru Medici Pro Musica w Bazylice Konkatedralnej św. Jakuba Apostoła w Olsztynie.

Relację przygotowali: Daria Bruszewska-Przytuła i Piotr Szauer.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: