Aktualności
07.06.2023

Wybierz studia na UWM! Trwa rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Do 11 lipca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie trwać będzie rekrutacja na studia w roku akademickim 2023/2024. Kandydaci mają do wyboru 74 kierunki kształcenia, w tym kilka nowych propozycji, m.in.: fizjoterapię oraz politologię i stosunki międzynarodowe.

 

Rekrutacja na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie trwa od 7 czerwca do 11 lipca, a na studia drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne: pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie - do 21 lipca. Do tego czasu kandydaci muszą zarejestrować się i wybrać kierunek kształcenia w systemie IRK a także dokonać opłaty rekrutacyjnej. W roku akademickim 2023/2024 wynosi ona 85 złotych (wyższa jest jedynie na studia, na które odbywają się sprawdziany uzdolnień artystycznych - 150 złotych). Opłatę rekrutacyjną uiszcza się za każdy wybrany kierunek.

A oferta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest jak zwykle bardzo bogata. To 74 kierunki w tym kilka nowych propozycji, m.in.: fizjoterapia, analityka i zarządzanie publiczne oraz politologia i stosunki międzynarodowe. Nowe kierunki są odpowiedzią uczelni na potrzeby rynku.

O czym w rozmowie z Piotrem Szauerem opowiadał prof. Paweł Wysocki, Prorektor UWM ds. kształcenia. Posłuchajcie!

A to lista nowych kierunków w ofercie UWM:

Fizjoterapia (jednolite studia magisterskie)

To jednolite studia magisterskie w Szkole Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UWM. Dzięki nauce i zajęciom praktycznym prowadzonym na nowoczesnym sprzęcie i w specjalistycznych gabinetach fizjoterapeutycznych, nauczysz się pracy z pacjentami w różnym wieku i z różnymi dolegliwościami. To zawód z przyszłością, ponieważ coraz więcej osób wymaga profesjonalnej opieki rehabilitacyjnej. Pod okiem ekspertów nauczysz się diagnozowania, kwalifikowania, planowania i prowadzenia fizykoterapii, kinezyterapii czy masażu. Ukończenie studiów umożliwia wykonywanie samodzielnego zawodu medycznego, pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej czy ośrodkach sportowych.

Analityka i zarządzanie publiczne (studia II stopnia)

To jedyny taki kierunek w Polsce. Studia zapewniają doskonałe przygotowanie i znajomość struktur instytucji publicznych. Wśród przedmiotów znajdujących się w programie nauczania są: nauka o państwie i prawie, historia ustroju i administracji państwowej w Polsce, analiza ekonomiczna, główne idee współczesności, zarządzanie kapitałem ludzkim, innowacje społeczne i smart city, teoria gier czy analiza i decydowanie publiczne. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia, na kierunku analityka i zarządzanie publiczne, można pracować w organizacjach non-profit, urzędach i instytucjach publicznych, ośrodkach badań opinii społecznej, ale również w agencjach public relations i mediach.

Chemia (studia II stopnia)

Na tym kierunku rozwiniesz swoje chemiczne umiejętności. Dowiesz się, jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce i otworzysz się na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowoczesnych zastosowań chemii. Po ukończeniu tego kierunku i uzyskaniu dyplomu możesz podjąć dalsze kształcenie w szkole doktorskiej lub na studiach podyplomowych. Studia przygotowują do pracy w przemyśle chemicznym, laboratoriach chemicznych lub ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Kryminologia (studia II stopnia)

Kryminologia to kierunek skierowany do osób, które interesują się tematami związanymi z przestępczością, dążeniem do prawdy, logiką czy prawem karnym. Program nauczania zawiera takie przedmioty jak: psychologia, komunikacja interpersonalna, kontrola przestępczości, patologie społeczne, ochrona własności intelektualnej, prawo czy medycyna sądowa. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, rozpoznawania przejawów przestępczości oraz zagrożeń, a przede wszystkim sposobów ich zapobiegania. Po ukończeniu nauki możesz pracować w Policji, Straży Miejskiej, Służbie Więziennej, Służbie Celno-Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego, ale również w prywatnych firmach ochroniarskich, detektywistycznych czy w jednostkach zarządzania kryzysowego.

Politologia i stosunki międzynarodowe (studia I i II stopnia)

To nowy kierunek łączący naukę o sprawowaniu władzy z zagadnieniami międzynarodowymi. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę o polskiej i światowej polityce, aktualnych problemach i konfliktach. Poznasz historię, prawo i elementy ekonomii, które są niezbędne do zrozumienia, opisywania i interpretowania współczesnej sceny politycznej. Po ukończeniu tego kierunku możesz pracować w administracji, instytucjach pozarządowych, organizacjach zajmujących się analizą sytuacji międzynarodowej, firmach konsultingowych, organach partii politycznych, dyplomacji, organizacjach Unii Europejskiej, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego czy środkach masowego przekazu. Na tym kierunku możesz uczyć się zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Szczegółowe informacje i pełną ofertę kształcenia znajdziecie na stronie: rekrutacja.uwm.edu.pl

Przyjaciele - stań się jednym z nich: