Aktualności
14.06.2023

Rektor UWM: Chcemy, żeby w naszym Uniwersytecie wszyscy czuli się dobrze!

Kilkunastoosobowa delegacja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie gościła na początku czerwca w Michigan State University. To uczelnia posiadająca olbrzymie doświadczenie w zarządzaniu różnorodnością, w tym wspieraniu w trakcie nauki osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Wizyta studyjna w Uniwersytecie Stanowym w Michigan to jeden z ostatnich punktów realizacji projektu "Żagiel Możliwości - Model Dostępności UWM w Olsztynie" sfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kilkunastoosobowa delegacja UWM - z rektorem prof. Jerzym Przyborowskim i prorektorem ds. studenckich prof. Sławomirem Przybylińskim - przebywała w USA od 5 do 9 czerwca.

"Program wizyty był bardzo napięty. Spotkań było naprawdę dużo i wymagało to od nas sporo wysiłku i koncentracji" - mówi Rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski. "Była to bardzo dobra wizyta, wpisująca się w to, co robimy od jakiegoś czasu na naszej uczelni, czyli budowanie kultury organizacyjnej. Tym razem związane było to z wszystkimi aspektami równościowymi - z poszanowaniem wartości praw człowieka, zasadą braku dyskryminacji ze względu na płeć, poglądy, religię, orientację seksualną itd. Jeszcze jeden aspekt to edukacja włączająca."

A dlaczego tych rozwiązań przedstawiciele UWM szukali właśnie w Michigan State University? "Ten Uniwersytet posiada szereg takich rozwiązań. Polityki równościowe pięknie tam funkcjonują i zabezpieczają wszystkie te potrzeby, które leżą po stronie osób narażonych na dyskryminację ze względu na płeć, religię, kulturę, pochodzenie czy też nawet jeśli chodzi o różnego rodzaju działania przemocowe wobec studentów i pracowników. Zdobyliśmy wiele informacji i widzieliśmy dużo ciekawych rozwiązań. Teraz musimy to wszystko przeanalizować, wyciągnąć wnioski tak, byśmy mogli zastosować te rozwiązania również w naszym uniwersytecie. Oczywiście - nie bezkrytycznie. My mamy zupełnie inne uwarunkowania. Żyjemy w innym systemie szkolnictwa wyższego niż system amerykański. I też nie ukrywam, że tego typu rozwiązania są bardzo kosztowne. Poziom finansowania tego typu działalności w tym uniwersytecie stanowym w Michigan jest nieporównywalnie większy niż ten, którym my dysponujemy. Ale będziemy chcieli wykorzystać wszystkie te dobre praktyki na miarę naszych możliwości" - podkreśla Rektor UWM. I dodaje: "Chcemy, żeby w naszym Uniwersytecie wszyscy - bez wyjątku - czuli się dobrze! Mieli możliwość rozwoju w komfortowych warunkach - nie będąc atakowanym, nie będąc dyskryminowanym."

Z prof. Jerzym Przyborowskim spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

W skład piętnastoosobowej delegacji UWM wchodzili m.in.: Rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. studenckich prof. Sławomir Przybyliński, kierownik Biura ds. studenckich UWM Paweł Łojewski, rzecznik ds. równości szans Mateusz Dampc, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Joanna Ostrouch-Kamińska czy Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Nauk Ekonomicznych dr Tomasz Wierzejski.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: