Aktualności
14.07.2023

Na dwóch wydziałach UWM przeprowadzono ocenę predyspozycji kandydatów na studia

Już w poniedziałek 17 lipca kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie poznają wyniki rekrutacji. Ale niektórzy z nich musieli jeszcze wykazać się swoimi umiejętnościami i poddać ocenie predyspozycji.

 

Ocena predyspozycji przeprowadzana jest m.in. na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz produkcja muzyczna i realizacja dźwięku. W czwartek 13 lipca odwiedziliśmy Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

"Przede wszystkim kandydaci muszą kochać muzykę - bo nasze dwa kierunki - edukacja artystyczna oraz produkcja muzyczna i realizacja dźwięku - to są kierunki, które zajmują się dźwiękiem" - tłumaczy prof. Adam Mieczykowski, dyrektor Instytutu Muzyki UWM w Olsztynie. "Komisja sprawdza, czy kandydaci... słyszą. Czyli czy są wrażliwi na dźwięk, czy potrafią rozróżnić barwy i mają poczucie rytmu. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej wymogi są wyższe - trzeba grać na instrumencie, czytać nuty i oczywiście też kochać muzykę!".

Ile osób ubiega się w tym roku o przyjęcie na kierunki muzyczne? "Na produkcję muzyczną mamy blisko 70 kandydatów. A miejsc mamy około 20. W przypadku edukacji muzycznej limit mamy podobny, natomiast chętnych w tej chwili jest dwunastu kandydatów. Mam nadzieję, ze kolejni pojawią się w rekrutacji uzupełniającej."

Rozmawialiśmy także z przewodniczącą komisji oceniających kandydatów ubiegających się o przyjecie na kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Na koniec oddajmy głos kandydatom. Jak poradzili sobie podczas przesłuchań? Dlaczego wybrali studia muzyczne na UWM? Posłuchajcie!

Wydział Sztuki odwiedzili: Ania Makarewicz i Paweł Obrycki.

W piątek 14 lipca rozmowy kwalifikacyjne odbyły się natomiast na Wydziale Humanistycznym. Przesłuchiwani byli kandydaci do studiowania logopedii. Szczegóły zdradziła nam dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz.

 

Wśród osób ubiegających się o przyjęcie na studia logopedyczne tradycyjnie dominowały panie. Rozmawialiśmy także z dwiema kandydatkami. Posłuchajcie!

Wyniki rekrutacji na studia kandydaci poznają już w poniedziałek 17 lipca o 15:00. Jeśli zostaną zakwalifikowani, będą jeszcze musieli potwierdzić chęć rozpoczęcia nauki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: