Aktualności
26.09.2023

Po wakacyjnej przerwie obradował Senat UWM

We wtorek 26 września po wakacyjnej przerwie zebrał się Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obrady były okazją do przedstawienia planów działań na najbliższe miesiące. A o najważniejsze tematy dyskusji zapytaliśmy Rektora UWM, prof. Jerzego Przyborowskiego.

 

"Wprowadziliśmy zmiany w statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  Najważniejsza z nich dotyczy powołania nowego organu jednoosobowego - administratora programów studiów - który będzie uchwalał programy studiów, z wyjątkiem efektów uczenia się, które są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Senatu. Pozwoliła nam na to nowelizacja ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce" - relacjonował na naszej antenie Rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski. "Chciałbym, żeby od 2 października funkcjonował już na naszej uczelni admistrator programów studiów. Mogę zdradzić, że tę funkcję będzie pełnił prorektor ds. kształcenia."

26 września Senat zajmował się także m.in. tematem nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów. Kilka uchwał dotyczyło również zmian w statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie czy sprzedaży nieruchomości oraz modernizacji uczelnianych budynków.

Z prof. Jerzym Przyborowskim rozmawiał Piotr Szauer. Posłuchajcie!

Podczas wrześniowych obrad przedstawiono także plany obchodów 25-lecia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Świętowanie uczelnia rozpocznie już 2 października - uroczystą inauguracją nowego roku akademickiego. A co będzie działo się w kolejnych miesiącach? O to zapytaliśmy Prorektora UWM ds. rozwoju i polityki finansowej prof. Mirosława Gornowicza.

 

 

Przyjaciele - stań się jednym z nich: