Aktualności
24.11.2023

Podsumowanie listopadowych obrad Senatu UWM

W piatek 24 listopada w Kortowie zebrał się Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jednym z głównych tematów obrad był podział pierwotny subwencji planowanej na 2024 rok. Powołano także Uczelnianą Komisję Wyborczą na lata 2023-2027. Szczegóły zdradził nam Rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski.

 

"Listopadowe posiedzenie Senatu było stosunkowo krótkie. W sprawach osobowych najważniejszą pozycją był wybór Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2023-2027. Zgodnie z przepisami statutu jesteśmy zobowiązani do powołania jej do 30 listopada. Komisja została powołana i teraz w ciągu miesiąca zwołam zgodnie z przepisami pierwsze jej posiedzenie. Następnie ona się ukonstytuuje, wybierze przewodniczącego i przystąpi do pracy. Pierwszym, najważniejszym zadaniem będzie opracowanie kalendarza wyborczego" - mówił na antenie Radia UWM FM prof. Jerzy Przyborowski.

Członkami Uczelnianej Komisji Wyborczej na lata 2023-2027 zostali: prof. dr hab. Jan MICIŃSKI (Wydział Bioinżynierii Zwierząt), dr hab. Dorota JUCHNO, prof. UWM (Wydział Biologii i Biotechnologii), dr hab. inż. Magdalena ZIELIŃSKA, prof. UWM (Wydział Geoinżynierii), prof. dr hab. n. med. Mariusz MAJEWSKI (Wydział Lekarski), prof. dr hab. Andrzej POMIANOWSKI (Wydział Medycyny Weterynaryjnej), dr hab. Krzysztof ŻĘGOTA, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych), dr hab. Marcin DĄBROWSKI (Wydział Prawa i Administracji), dr hab. Magdalena JASTRZĘBSKA, prof. UWM (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa) oraz Piotr SZAUER (Centrum Marketingu i Mediów - Przedstawiciel Jednostek Ogólnouczelnianych). Do jej składu delegowani zostaną także przedstawiciele studentów i doktorantów.

Senat zajął się także w piątek podziałem pierwotnym subwencji planowanej na 2024 rok. "Zgodnie ze zwyczajem i gospodarką finansową w uniwersytecie, prosimy Wysoki Senat o rekomendacje dla Rektora dotyczącą podziału pierwotnego subwencji planowanej na kolejny rok budżetowy. I to zostało również zrobione. Dzięki temu będę mógł wprowadzić ten podział odpowiednim zarządzeniem."

Z prof. Jerzym Przyborowskim rozmawiał Piotr Szauer. Posłuchajcie!

W listopadzie Rada Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości przyznała Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie Polską Nagrodę Innowacyjności 2023. Statuetka trafiła do Kortowa kolejny raz.  "To dla nas oczywiście duże wyróżnienie. Cieszymy się, że możemy utrzymywać ten poziom innowacyjności w takim stopniu, że zasługujemy na tę nagrodę. Bardzo się z tego cieszę. Innowacyjność to bardzo szerokie pojęcie. Ale tutaj chodzi głównie o tę innowacyjność w zakresie badań i wdrożeń przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych" - mówi Rektor UWM. "Chciałem także dodać, że w listopadzie odebrałem nagrodę dotyczącą rankingu Times Higher Education. Kolejny raz jesteśmy w dość wąskiej grupie uczelni z Polski, które znalazły się w tym rankingu."

Kolejne posiedzenie Senatu UWM zaplanowano na 19 grudnia.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: