Aktualności
20.12.2023

Przedświąteczne posiedzenie Senatu UWM

19 grudnia w Kortowie obradował Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przedświąteczne posiedzenie jak zwykle zakończyło spotkanie opłatkowe. Nie brakowało więc życzeń i innych bożonarodzeniowych akcentów. O czym opowiedział nam Rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski.

 

"Po raz kolejny zmienialiśmy Statut. A tak naprawdę włączaliśmy do niego regulamin posiedzeń Senatu - jako załącznik, zgodnie z instrukcją, jaką otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Oprócz tego Senat rekomendował rektorowi przyjęcie zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2023, ale też planu rzeczowo-finansowego na rok 2024. Zajmowaliśmy się też sprawami dotyczącymi regulaminu Szkoły Doktorskiej (został on zmodyfikowany). Następnie rozmawialiśmy na temat planów studiów dwóch kierunków - historia (studia I stopnia) i mikrobiologia (studia II stopnia)" - relacjonuje Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Jerzy Przyborowski.

Podczas grudniowego posiedzenia Senat UWM podjął także uchwałę dotyczącą sprzedaży działki w Bałcynach. "Ma tam powstać świetlica dla mieszkańców tej miejscowości" - tłumaczy rektor. Ważnym punktem obrad było także zatwierdzenie kalendarza wyborczego. Zaproponowany przez Uczelnianą Komisję Wyborczą pierwszy termin wyboru rektora UWM na kadencję 2024-2028 to 21 marca. Już w styczniu rozpoczną się natomiast wybory elektorów.

Z prof. Jerzym Przyborowskim rozmawiał Piotr Szauer. Posłuchajcie!

Na zakończenie grudniowych obrad rektor złożył życzenia członkom Senatu oraz - za naszym pośrednictwem - całej społeczności uczelni. "Te życzenia były bardzo refleksyjne, długie i dotyczyły także tej sytuacji, w jakiej jesteśmy jako ludzie na całym świecie. Wspominałem o wojnie w Ukrainie, o tym, co przeżyliśmy w związku z pandemią (ale to się jeszcze ciągle toczy). Wspominałem również o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Te wszystkie rzeczy wymagają od nas, byśmy skierowali nasze myśli ku tym, którzy cierpią i tracą swoich bliskich. W związku z tym życzyłem i życzę wszystkim Państwu pokoju! Pokoju na świecie, pokoju w naszych rodzinach i w naszym kraju. Życzę również pokoju w naszym Uniwersytecie. No i pokoju w sercach. I oczywiście dobrego zdrowia dla wszystkich przez cały rok i żeby zawsze były powody do tego, aby pojawiał się na naszej twarzy uśmiech i żeby z niej nie znikał. Więc... szczęścia, powodzenia, realizacji celów, zamierzeń, zadowolenia, satysfakcji z tego, co się robi i dynamicznego rozwoju! Wszystkiego dobrego!" - mówił prof. Przyborowski.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: