Aktualności
26.01.2024

Senat UWM w styczniu o jakości i ofercie kształcenia

Styczniowe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zdominowała dyskusja na temat raportu dotyczącego funkcjonowania wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Przyjęto także uchwały związane z ofertą kształcenia na rok akademicki 2024/2025. Pojawi się w niej kilka nowych kierunków (biogospodarka rybacka, logistyka, socjologia oraz sztuki wizualne). Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Piotra Szauera z Rektorem UWM prof. Jerzym Przyborowskim.

 

Raport dotyczący funkcjonowania wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia przedstawiany jest członkom Senatu UWM zwykle na początku roku. "Jest on przygotowywany na podstawie autoewaluacji poszczególnych jednostek. I rzeczywiście dziś wywiązała się dyskusja. Bardzo mnie to cieszy, bo sam do tej dyskusji zachęcałem. Ten raport ma być żywy i ma reagować na różnego rodzaju potrzeby, zmiany czy też nieprawidłowości. Jest siedem głównych filarów. Mamy mocne strony, ale głównie skupialiśmy się na tych słabych. Zawsze jest tak, że coś można zrobić lepiej. Ale też te słabe strony wynikają najczęściej z systemu, w jakim funkcjonujemy. Wskazano m.in. na problemy w zatrudnianiu na naszej uczelni młodych osób. A to wynika z tego, że brakuje godzin dydaktycznych do realizacji - tak, aby pojawiły się nowe etaty" - relacjonował na naszej antenie prof. Jerzy Przyborowski. Rektor UWM zwrócił także uwagę na mocne strony. "Uruchomiliśmy jakiś czas temu takie wsparcie dla studentów - zajęcia wyrównacze. M.in. po to, aby pomóc im przejść przez ten najtrudniejszy okres, czyli pierwszy rok studiów. Zwykle realizowane są wtedy przedmioty podstawowe, ścisłe - typu chemia, matematyka, fizyka - bez których nie sposób przejść potem do przedmiotów kierunkowych. W związku z tym studenci kończą studia na etapie pierwszego roku. A zależy nam na tym, żeby ich zatrzymać" - podkreśla Rektor UWM.

Senat UWM przyjął 26 stycznia także kilka uchwał dotyczących kierunków studiów. W ofercie kształcenia UWM na rok akademicki 2024/2025 znajdzie się aż pięć nowości. To biogospodarka rybacka (na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt), logistyka (na Wydziale Nauk Ekonomicznych) oraz socjologia (studia II stopnia nw Wydziale Nauk Społecznych). Edukację artystyczną z zakresu sztuk plastycznych zastąpi natomiast kierunek sztuki wizualne (realizowany na studiach I i II stopnia na Wydziale Sztuki UWM).

Posłuchajcie rozmowy Piotra Szauera z prof. Jerzym Przyborowskim. Rektor UWM zachęca w niej także do udziału w rozpoczynającej się już 29 stycznia rekrutacji śródrocznej oraz 32. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (w uniwersyteckim sztabie w Kortosferze).

 

Kolejne obrady Senatu UWM zaplanowano na 23 lutego.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: