Aktualności
06.02.2024

Studencie - oceń wykładowcę! Wykładowco - daj się ocenić studentom!

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zachęca studentki i studentów do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej jakości realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024. Można to zrobić do 3 marca w systemie USOSweb. Do czego na naszej antenie zachęcał prof. Paweł Wysocki, Prorektor UWM ds. kształcenia.

 

Wypełnienie takiej ankiety to okazja do pochwalenia wykładowców, którzy prowadzą zajęcia w sposób zrozumiały i dostępny dla studentów, ale też zwrócenia uwagę na błędy i niedociągnięcia. "Wasze zdanie na temat jakości realizowanych zajęć jest kluczowe dla poprawy jakości kształcenia. A przecież nam wszystkim powinno na tym zależeć" - przekonuje studentki i studentów prof. Paweł Wysocki, Prorektor UWM ds. kształcenia. "Zgodnie z naszym wewnętrznym systemem zapewniania jakości kształcenia tej ocenie służy ankieta, która jest dostępna od 28 stycznia do 3 marca. Można ją wypełnić za pośrednictwem własnego konta w systemie USOSweb - oceniając zajęcia, które odbyły się w zakończonym semestrze. Te oceny są istotne dla prowadzących zajęcia - pozwalają zmieniać programy i uwzględniach w nich pewne rzeczy, których z Państwa punktu widzenia brakuje."

Prorektor apeluje także do wykładowców, by umożliwili studentom wypełnienie ankiet podczas pierwszych zajęć nowego semestru. "Od zeszłego roku prosimy o to, aby wypełnienie ankiety umożliwić studentom na ostatnich zajęciach w semestrze, ale też na początku następnego semestru. Wystąpiłem do nauczycieli akademickich z prośbą o udostępnieni 5-10 minut właśnie w tym celu. Zwrotność ankiet udało nam się już poprawić. Zapewniam także o całkowitej anonimowości tych ankiet."

Z prof. Pawłem Wysockim spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Ankiety wypełniać można do 3 marca.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: