Aktualności
07.02.2024

Rekrutacja śródroczna na UWM - Wybierz Wydział Biologii i Biotechnologii!

Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowadzi aktualnie rekrutację na studia drugiego stopnia na kierunku biotechnologia. Kandydaci mają do wyboru trzy programy kształcenia: biotechnologia molekularna, farmaceutyczna i przemysłowa. O ich specyfice opowiedzieli nam: dr Beata Dulisz (Prodziekan ds. kształcenia) oraz prof. Aleksander Świątecki (Prodziekan ds. studenckich).

Z dr Beatą Dulisz i prof Aleksandrem Świąteckim spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Rekrutacja śródroczna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie trwa od 29 stycznia do 13 lutego. Absolwenci studiów inżynierskich pierwszego stopnia, którzy chcą kontynuować kształcenie w Kortowie muszą zarejestrować się w systemie IRK. A do wyboru mają 24 kierunki studiów. Oto pełna oferta:

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

    Architektura krajobrazu
    Biotechnologia
    Budownictwo
    Gastronomia – sztuka kulinarna
    Geodezja i Kartografia
    Geodezja i Kartografia - studia w j. angielskim
    Gospodarka Przestrzenna
    Informatyka
    Inżynieria środowiska
    Inżynieria środowiska - studia w j. angielskim
    Leśnictwo
    Mechanika i budowa maszyn
    Mechatronika
    Ochrona środowiska
    Odnawialne źródła energii
    Rolnictwo
    Technologia żywności i żywienie człowieka
    Technologia żywności i żywienie człowieka - studia w j. angielskim
    Zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

    Budownictwo
    Informatyka
    Mechanika i budowa maszyn
    Rolnictwo
    Zootechnika

Więcej informacji znajdziecie na stronie: rekrutacja.uwm.edu.pl.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: