Aktualności
15.02.2024

Podsumowanie rekrutacji śródrocznej na UWM

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zakończyła się rekrutacja śródroczna. Zainteresowanie ofertą studiów II stopnia było większe niż przed rokiem. Najpopularniejsze kierunki to: informatyka, budownictwo, biotechnologia oraz geodezja i kartografia.

 

Absolwenci studiów inżynierskich ubiegający się o kontynuowanie nauki  na studiach II stopnia musieli do wtorku 13 lutego zarejestrować się w systemie IRK. Dwa dni później ogłoszono natomiast listy kwalifikacyjne. "W tym roku zainteresowanie naszą ofertą jest większe niż w zeszłym roku. Należy się z tego cieszyć. To taki dobry prognostyk na przyszłość - w kontekście problemów w całej Polsce jeżeli chodzi o rekrutację na studia II stopnia" - komentuje prof. Sławomir Przybyliński, Prorektor UWM ds. studenckich.

Uczelnia w rekrutacji śródrocznej oferowała kandydatom 19 kierunków na studiach stacjonarnych i 5 na studiach niestacjonarnych. "Myślę, że była ona skrojona na miarę. Cieszy, że uruchamiamy dwa kierunki w języku angielskim - inżynierię środowiska oraz technologię żywności i żywienie człowieka. Wiążemy z tym dosyć duże nadzieje."

Które kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem? "Na pierwszym miejscu jest informatyka (studia stacjonarne).  Na drugim - budownictwo (studia niestacjonarne). I na trzecim ex aequo - biotechnologia (studia stacjonarne) oraz geodezja i kartografia (studia stacjonarne)."

O czym teraz powinni pamiętać kandydaci zakwalifikowani na studia II stopnia? M.in. o potwierdzeniu do piątku 16 lutego do 15:00 chęci kontynuowania nauki na UWM. Posłuchajcie rozmowy Piotra Szauera z Pawłem Łojewskim (kierownikiem Biura ds. studenckich UWM) oraz Prorektorem ds. studenckich prof. Sławomirem Przybylińskim!

 

Zajęcia w semestrze letnim na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie rozpoczną się już 19 lutego.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: