Aktualności
29.03.2024

UWM kolejny raz nagrodzi studentów i doktorantów

Do 19 kwietnia studenci i doktoranci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mogą składać wnioski o nagrody Rektora za osiągnięcia sportowe oraz za działalność społeczną na rzecz uczelni. Szczegóły zdradził nam Prorektor UWM ds. studenckich prof. Sławomir Przybyliński. Posłuchajcie!

 

Wspomniane nagrody zostaną przyznane po raz drugi. W pierwszej edycji Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podzielił ćwierć miliona złotych pomiędzy 54 osoby, które w roku akademickim 2021/2022 były zaangażowane w życie uczelni oraz promowały go swoimi sukcesami sportowymi (26 społeczników zaangażowanych w życie uczelni i 28 osób mogących się pochwalić świetnymi wynikami w sporcie).

W drugiej edycji pod uwagę brane będą osiągnięcia i zaangażowanie w roku akademickim 2022/2023. Do podziału również jest 250 tysięcy złotych. Wnioski składać można do 19 kwietnia w Kancelarii Głównej znajdującej się w budynku Rektoratu UWM (przy ul. M. Oczapowskiego 2 w Olsztynie), w zapieczętowanej kopercie, opisanej jako „wniosek o przyznawanie nagrody Rektora za działalność społeczną studentów i doktorantów na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" lub „wniosek o przyznawanie nagrody Rektora za osiągnięcia sportowe studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie". Szczegółowe informacje dostępne są w komunikatach na stronie uczelni:

Nagrody za osiągnięcia sportowe Studentów i Doktorantów UWM za rok akademicki 2022/2023

Nagrody za działalność społeczną Studentów i Doktorantów na rzecz UWM za rok akademicki 2022/2023

Z prof. Sławomirem Przybylińskim spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Ogłoszenie listy nagrodzonych nastąpi w terminie do 10 czerwca 2024 roku przez publikację na stronie internetowej Uniwersytetu.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: