Aktualności
03.06.2024

UWM świętuje. 25 lat powodów do dumy!

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie uroczyście obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Zaproszenie do świętowania tego srebrnego jubileuszu przyjęli nie tylko członkowie społeczności akademickiej, ale także liczni znamienici goście. Główne uroczystości odbyły się 3 czerwca, z udziałem ministra nauki Dariusza Wieczorka.

Święto Uniwersytetu obchodzone jest corocznie na pamiątkę przyjęcia projektu ustawy o utworzeniu UWM. Uroczyste posiedzenie Senatu odbyło się w tym razem – wyjątkowo – w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Do Olsztyna przyjechali goście z całej Polski, by wspólnie ze wspólnotą UWM świętować rocznicą wydarzeń, które zaowocowały w niezwykły sposób.

Ćwierćwiecze intensywnego rozwoju

"Dzięki determinacji i szybkości działania wielu ludzi, 1 czerwca 1999 roku rząd Rzeczpospolitej Polskiej przyjął projekt ustawy w sprawie powołania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Następnie 9 lipca 1999 roku Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu naszej uczelni z dniem 1 września 1999 roku, którą to ustawę podpisał prezydent Aleksander Kwaśniewski. Była to sekwencja wydarzeń na zawsze odmieniająca akademickie oblicze Olsztyna oraz regionu Warmii, Mazur i Powiśla" - podkreślał w swoim przemówieniu prof. Jerzy Przyborowski.

Jak zaznaczył rektor UWM, wpływ na śmiałe działania, które zaowocowały powstaniem Uniwersytetu w Olsztynie, miał duch wolności i przemian demokratycznych, które od 1989 roku dokonywały się w Polsce. "Idea budowania przyszłości w oparciu o praworządność i demokratyczne wartości wyzwoliła w ówcześnie żyjących Polakach siłę do pozytywnego, twórczego działania i potrzebę zmian na lepsze" - mówił rektor. "Tu, w Olsztynie, na ziemi warmińskiej, w tym przełomowym, otwierającym zupełnie nowe możliwości czasie, powstała idea stworzenia z trzech olsztyńskich podmiotów, liczącego się w kraju, nietypowego, różnorodnego Uniwersytetu, w którym znajdzie się miejsce dla reprezentantów różnych dyscyplin naukowych, kształcącego studentów gotowych zmieniać rzeczywistość nie tylko swojego regionu."

Mówiąc z wdzięcznością o ojcach założycielach UWM, prof. Jerzy Przyborowski zaznaczył, że poświęcili oni wiele godzin, dni, miesięcy, a nawet lat na przygotowanie podłoża pod ten wyjątkowy kompromis, który wyniósł tworzące go podmioty, Olsztyn i region na wyższy poziom. Szczególne słowa podziękowania rektor skierował w stronę swojego poprzednika, prof. Ryszarda Góreckiego, którego nazwał „wizjonerem i człowiekiem o wyjątkowej determinacji, stawiającym sobie i innym śmiałe cele oparte na wizji dobrej przyszłości”.

"W ciągu 25 lat na naszej uczelni rodziły się marzenia, kształtowały umysły, rozwijał Uniwersytet, a przede wszystkim rozkwitała młodzież pełna pasji i ambicji" - mówił rektor. "Dzięki studentom i studentkom, doktorantom i doktorantkom, naukowcom i naukowczyniom oraz całej kadrze, UWM stał się symbolem jakości, innowacji i zaangażowania w edukację oraz rozwój gospodarczy Warmii i Mazur."

Za trud włożony w budowanie wspomnianej jakości prof. Przyborowski dziękował całej wspólnocie akademickiej. Nie zapomniał także o wyjątkowym przyjacielu Uniwersytetu, Georgu Dietrichu, którego dzieło kontynuuje fundacja imienia filantropa oraz jego żony, Marii.

Uniwersytet z mocą zmieniania Warmii i Mazur

Rektor UWM skorzystał z okazji, by w swoim przemówieniu opowiedzieć o drodze, którą przebył Uniwersytet. Była mowa o licznych inwestycjach – tych, które zostały zakończone i tych, o które uczelnia jeszcze zabiega. Jak podkreślał prof. Jerzy Przyborowski, rozwój infrastruktury przekłada się m.in. na jakość kształcenia, ale także – co świetnie widać na przykładzie inwestycji dokonywanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym – wpływa na życie mieszkańców regionu.

Wśród działań, które uczelnia podejmuje z myślą zarówno o kształceniu, jak i zabezpieczeniu potrzeb miasta i regionu, są też starania o utworzenie w Kortowie Centrum Badawczego Klinicznych Nauk Weterynaryjnych z Kliniką Zwierząt Towarzyszących. Jak zapowiadał rektor, powstanie ono w kampusie akademickim do 2025 roku. Jeszcze śmielszym i jeszcze bardziej wyczekiwanym projektem jest budowa centralnego szpitala klinicznego. Uczelnia nie ustaje w wysiłkach, by plan ten zrealizować.

"Mamy ambicję, aby dalszy rozwój uniwersytetu zintegrowany był ze strategią miasta i regionu" - mówił prof. Przyborowski. I dodał: "Uniwersytet nie może istnieć w oderwaniu od otoczenia, zarówno społecznego, jak i gospodarczego. Tylko wspólnie możemy pozyskiwać kolejne środki finansowe. Razem powinniśmy promować się w Polsce i w Europie."Prawdzie na zwycięstwo, ludzkości na pożytek, ojczyźnie na chwałę

Święto Uniwersytetu to, tradycyjnie już, ważne wydarzenie dla tych, którzy w ostatnim roku zdobyli stopnie doktora i doktora habilitowanego. Podczas uroczystości odbywa się ich promocja oraz złożenie przyrzeczenia.

"Dzisiejsza promocja ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ jest efektem naszych życiowych i zawodowych wyborów kierowanych jedną z najważniejszych cech człowieka: ciekawością świata i poszukiwania prawdy" - mówił w imieniu doktorów i doktorów habilitowanych dr hab. Kazimierz Warmiński. Zaznaczył, że słowa wdzięczności należą się ich bliskim, promotorom i współpracownikom. "Na różnych etapach swojej drogi naukowej spotykaliśmy mentorów, którzy naszą ciekawość najpierw dostrzegli, a następnie podsycali i pomagali obrać właściwy kierunek. Mam tutaj oczywiście na myśli opiekunów i promotorów w przewodach doktorskich, ale również przyjaciół i współpracowników, często z większym od nas doświadczeniem i wiedzą."

Uroczystość była także okazją do wręczenia nagród i wyróżnień.

Prezydent Polski na wniosek ministra nauki przyznał odznaczenie za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki dr. Waldemarowi Dzwolakowi (Srebrny Krzyż Zasługi) oraz dr Joannie Juchniewicz (Brązowy Krzyż Zasługi). Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali z kolei: prof. Ireneusz Białobrzewski, prof. Janusz Gołaszewski i prof. Andrzej Łachacz. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę wręczono dr. Maciejowi Lubiszewskiemu.

Odznakę Bonum Universitatis Warmiensis et Mazuriensis Olstini, czyli wyróżnienie za szczególne zasługi dla rozwoju UWM, odebrała dr Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stefana Popowskiego w Olsztynie.

Z okazji 25-lecia UWM rektor wręczył też medale uniwersyteckie, które odebrali przyjaciele Uniwersytetu, osoby zasłużone dla powstania i rozwoju uczelni, a także przedstawiciele władz państwowych i lokalnych.

UWM, czyli strzał w dziesiątkę

Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, który przyjął zaproszenie na jubileusz UWM, decyzję o powołaniu Uniwersytetu nazwał strzałem w dziesiątkę. Jak jednak zaznaczył, nie byłoby powodów do dumy i świętowania, gdyby nie trud osób, które na pierwszy miejscu postawiły wspólny cel.

"Takie uczelnie i takie sukcesy mogą mieć miejsce tylko, jeżeli jest współpraca, zrozumienie, chęć wszystkich, ażeby coś budować" - mówił minister. "To jest sukces i tych, którzy obecnie pracują na tej uczelni, ale i tych, którzy tę uczelnię tworzyli. To jest też sukces samorządów, administracji państwowej i parlamentarzystów."

Szef resortu nauki wspomniał o spotkaniu, w którym w poniedziałek przed południem brał udział wspólnie m.in. z Pawłem Bejdą, sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej, na fundamentach której powstał UWM. Spotkanie to stało się dla Dariusza Wieczorka pretekstem, by przypomnieć o wartości, jaką dla rozwoju kraju ma współpraca nauki z przemysłem.

"Rolą rządu jest, żeby takie możliwości stwarzać, a rolą uczelni jest, żeby te możliwości wykorzystywać" - zaznaczył minister.  "Myślę, że dzisiaj możecie być państwo pewni, że polski rząd w swojej strategii ma naukę, badania i rozwój jako jeden z priorytetów."Zwracając się do prof. Jerzego Przyborowskiego, Dariusz Wieczorek zaznaczył: "Magnificencjo, na pana ręce dla całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego składam serdeczne gratulacje. Chylę czoła przed waszym sukcesem i mam nadzieję, że będziecie kontynuować to, co do tej pory realizujecie, a polski rząd i minister nauki w tym będą pomagać."Gratulacje i życzenia w imieniu parlamentarzystów składał w filharmonii Jacek Protas. "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest prawdziwym kołem zamachowym rozwoju naszego regionu" - zaznaczył poseł i były marszałek województwa.

Radosław Król, wojewoda warmińsko-mazurski w swoim przemówieniu wrócił do swoich studenckich czasów spędzonych w Kortowie. A wspomnień ma na pewno sporo, bo jest absolwentem aż trzech kierunków. "Swojej uczelni, wspaniałej uczelni, do której wracam i mam nadzieję, że będę jeszcze wracał, oferuję wszelką pomoc i wszelkie możliwe wsparcie" - zadeklarował wojewoda.

Marcin Kuchciński, marszałek województwa, także zaznaczył, że z sentymentem wraca do swoich studenckich czasów. Jak mówił, ostatnio wspomnienia wywołał w nim udział w Kortowiadzie. I choć wiele się zmieniło od czasu jego studenckich juwenaliów, jedno – zdaniem marszałka – pozostaje w mocy. "To tam zawsze wykluwały się marzenia, które później po prostu się spełniały" - mówił o kampusie UWM. "Miejsce, w którym jestem, zawdzięczam w dużej mierze ludziom, których spotkałem w Kortowie."

Po raz pierwszy w roli prezydenta Olsztyna w Święcie Uniwersytetu brał udział inny jego absolwent – Robert Szewczyk. "Nie wyobrażamy sobie dzisiaj Olsztyna bez Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, bez tego, co daje Uniwersytet, bez akademickości, bez zasobu intelektualnego, bez tego otwarcia na świat, które daje nauka na takim poziomie, jaki wy dziś reprezentujecie" - zaznaczył prezydent.

UWM jako partner dla innych uczelni

Profesor Michał Jerzy Zasada, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich przekazał gratulacje i życzenia na przyszłość od prof. Arkadiusza Mężyka stojącego na czele KRASP. W słowach kierowanych do społeczności akademickiej kryła się też zachęta do namysłu nad rolą uniwersytetów we współczesnym świecie.

Profesor Bogumiła Kaniewska jako przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich życzyła, aby wszystkie deklaracje o wsparciu dla UWM, które padały z ust przedstawicieli ministra i władz samorządowych, były realizowane. Żartobliwie zaznaczyła, że KRUP będzie pilnował, aby tak się stało. I właśnie to zapewnienie zostało przyjęte gromkimi brawami przez uczestników wydarzenia.

Kilka dobrych słów miał dla społeczności UWM także przewodniczący trzeciej z organizacji zrzeszających władze polskich uczelni – Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Profesor Teofil Jesionowski podkreślał, jak ważną rolę mają do spełnienia uniwersytety, bez których – jak mówił – nie ma dobrej edukacji, dobrego zdrowia i bezpieczeństwa. Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu życzył, żeby pozostał on wiodącą uczelnią.

Wstępem do obchodów Święta Uniwersytetu była msza, która została odprawiona 2 czerwca w rzymskokatolickiej parafii św. Franciszka z Asyżu. Władze uczelni, księża z Wydziału Teologii i innych wydziałów oraz pracownicy UWM i studenci dziękowali za 25 lat funkcjonowania uczelni. Liturgii przewodniczył biskup Jacek Jezierski, biskup elbląski, który w latach 1998-1999 reprezentował archidiecezję warmińską w Zespole MEN ds. utworzenia Uniwersytetu w Olsztynie. Biskup Jezierski był w tym czasie biskupem pomocniczym na Warmii oraz wykładowcą teologii dogmatycznej w Warmińskim Instytucie Teologicznym, który stał się jednym z trzech filarów UWM.

Biskup Jezierski w czasie homilii zwrócił uwagę na ogromne znaczenie Uniwersytetu dla regionu Polski, który rozciąga się między dużymi miastami: Warszawą, Gdańskiem, Białymstokiem i Królewcem. Podkreślił, jak ważne jest dążenie do prawdy i odpowiedzialność za podejmowane działania naukowe. Po liturgii prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM podziękował bp. Jackowi Jezierskiemu za jego zaangażowanie w powstanie Uniwersytetu w Olsztynie i wręczył mu pamiątkowy medal z okazji jubileuszu 25-lecia UWM.

Zgodnie z kilkuletnią tradycją zapoczątkowaną decyzją Senatu UWM przedstawiciele władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą tragiczne wydarzenia, do których doszło w Kortowie w czasie II wojny światowej, w wyniku których zginęli pacjenci i personel szpitala psychiatrycznego, który mieścił się na terenie dzisiejszego kampusu.

UWM zaprasza na dalsze świętowanie

Uroczyste Święto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nie kończy jubileuszowych wydarzeń z okazji 25-lecia Uniwersytetu. W niedzielę (9 czerwca) uczelnia zaprosi do wspólnego świętowania mieszkańców Olsztyna i regionu. Podczas Pikniku Nauki i Sztuki coś dla siebie znajdą i młodsi, i starsi. W Kortowie na gości czekać będą przedstawiciele wydziałów, studenckich kół naukowych oraz agend artystycznych, którzy swoimi warsztatami, pokazami i innymi atrakcjami będą przekonywać, że nauka to coś porywającego i… dostępnego dla wszystkich.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to nie tylko nauka i kultura, ale także sport. W programie uroczystości jubileuszowych nie mogło zabraknąć zatem VI Biegu Uniwersyteckiego. Sportowych emocji dostarczy także mecz, w którym spotkają się drużyny złożone ze studentów i pracowników uczelni.

Piknik Nauki i Sztuki oraz Bieg Uniwersytecki z okazji 25-lecia UWM

Relację przygotowali: Daria Bruszewska-Przytuła i Piotr Szauer

Przyjaciele - stań się jednym z nich: