Aktualności
07.02.2020

Rekrutacja śródroczna na UWM - Wydział Geoinżynierii

Budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna oraz inżynieria środowiska - to kierunki studiów, które oferuje kandydatom w trwającej właśnie rekrutacji śródrocznej Wydział Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Opowiedział nam o nich dr inż. Marek Ogryzek.

Wydział Geoinżynierii powstał 1 stycznia 2020 roku z połączenia funkcjonujących wcześniej oddzielnie: Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa oraz Wydziału Nauk o Środowisku. Dlatego też jego oferta kształcenia jest teraz bogatsza. Na studia drugiego stopania prowadzona jest obecnie rekrutacja na czterech kierunkach - w języku polskim i angielskim. "Zapraszamy na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna i inżynieria środowiska oraz  geodezja i kartografia i inżynieria przestrzenna w języku angielskim. Zapraszamy również na studia niestacjonarne na kierunku budownictwo" - mówi Prodziekan Wydziału Geoinżynierii dr inż. Marek Ogryzek.

"Nasza oferta jest bardzo bogata. Staramy się spełniać wymagania, które stawia nam rynek pracy. Staramy się dostosować ofertę kształcenia. Jeżeli jest zapotrzebowanie pracodawców na kierunki studiów, staramy się wychodzić naprzeciw temu. W związku z tym powstała oferta w języku angielskim na kierunku geodezja i kartografia. Szczególnie miłe są głosy naszych absolwentów, którzy po kilku latach spotykają się z nami czy dzwonią i mówią, że nasza oferta kształcenia była dobra i dostowana do wymogów rynku pracy i wiele umiejętności, które zdobyli podczas studiów przydało im się. Choć nie zapominamy też o kompetencjach miękkich."

Z drem inż. Markiem Ogryzkiem spotkał się Wojtek Miśkiewicz. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia drugiego stopnia w rekrutacji śródrocznej trwa do 18 lutego (do godziny 15:00). Więcej informacji znajdziecie na stronie: rekrutacja.uwm.edu.pl

KIERUNKI OFEROWANE NA UWM W REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ 2020:

STUDIA STACJONARNE II stopnia
    Architektura krajobrazu    
    Biotechnologia
    Budownictwo
    Gastronomia – sztuka kulinarna
    Geodezja i Kartografia
    Geodezja i Kartografia - studia w j. angielskim
    Gospodarka Przestrzenna
    Informatyka
    Informatyka - studia w j. angielskim
    Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
    Inżynieria środowiska
    Inżynieria środowiska - studia w j. angielskim
    Mechanika i budowa maszyn
    Mechatronika
    Ochrona środowiska KS
    Ochrona środowiska KS - studia w j. angielskim
    Odnawialne źródła energii
    Rolnictwo
    Rolnictwo - studia w j. angielskim
    Rybactwo
    Technologia żywności i żywienie człowieka
    Technologia żywności i żywienie człowieka - studia w j. angielskim
    Towaroznawstwo
    Zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia
    Budownictwo
    Informatyka
    Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
    Mechanika i budowa maszyn
    Rolnictwo
    Zootechnika

Przyjaciele - stań się jednym z nich: