Aktualności
13.10.2021

Finansowe wsparcia dla studentów z Warmii i Mazur

Studenci z Warmii i Mazur mogą kolejny raz starać się o „Stypendium naukowe im. Marka Baumana” oraz „Stypendium Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Wnioski w tym roku przyjmowane są do 23 października. Co trzeba zrobić, by otrzymać finansowe wsparcie?

Finansowe wsparcie przyznawane jest studentom mieszkającym w województwie warmińsko-mazurskim za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

"Bardzo zachęcam wszystkich studentów do korzystania ze stypendiów" - mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. "W naszym województwie nie brakuje uzdolnionej młodzieży, która kształci się zarówno na Warmii, Mazurach i Powiślu, jak i w całej Polsce. Dla regionu są bardzo cenni, bo w dzisiejszych czasach kapitał ludzki jest jednym z najcenniejszych zasobów w poszczególnych specjalizacjach. I to nasza młodzież będzie stanowić o przyszłości Warmii, Mazur i Powiśla. "

Z Gustawem Markiem Brzezinem rozmawiał Łukasz Staniszewski. Posłuchajcie!Stypendium im. Marka Baumana w wysokości 10 tysięcy złotych można otrzymać za osiągnięcia w dziedzinach nauk społecznych, ekonomii i finansów. Na wsparcie materialne może liczyć tylko jedna osoba w danym roku. Jego patron - Marek Bauman (zmarły na początku 2019 roku) - był skarbnikiem województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2000-2019. Najwyższe kwalifikacje, kompetencje i biegłość w przepisach prawa finansowego wywarły historyczny wpływ na sprawne funkcjonowanie samorządu województwa i rozwój społeczno-gospodarczy regionu. W 2008 roku został wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przyznawaną za dokonania  wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe oraz przynoszące wymierne korzyści mieszkańcom Warmii, Mazur i Powiśla. Pierwsze stypendium (za 2021 rok) otrzymała Joanna Skuza, mieszkanka województwa warmińsko-mazurskiego, ówczesna studentka Uniwersytetu Gdańskiego.

Natomiast Stypendia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych i przyrodnicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk inżynieryjno-technicznych oraz sztuki.

Do składania wniosków o stypendium zachęca także Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Sławomir Przybyliński.

Szczegółowe informacje o stypendiach znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: