Aktualności
14.10.2021

UWM świętował Dzień Edukacji Narodowej

"Uczony jest dziś wzorem, który poprzez tolerancję i dialog, wierność wartościom takim, jak godność ludzka i prawa człowieka kreuje szacunek innych dla wielości i zróżnicowania kultur" - mówił w swoim wystąpieniu w Dniu Edukacji Narodowej Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Jerzy Przyborowski.

 

Z okazji obchodzonego tradycyjnie 14 października Dnia Edukacji Narodowej w kortowskim Centrum Konferencyjnym odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wydarzenie połączone było z promocjami doktorów i doktorów habilitowanych. W tym roku dyplomy gratulacyjne odebrało blisko 160 osób.

"W mocno zantagonizowanym świecie ogromną rolę odgrywają dziś uczeni. Spoczywa na nich wielka odpowiedzialność związana z rzetelnością prowadzonych badań i - co za tym idzie - budowaniem zaufania do nauki i badań naukowych. Nigdy jeszcze to zaufanie nie było tak potrzebne jak dziś - w chwili, kiedy podważane są autorytety naukowe, w okresie, kiedy współczesne pokoleni toczy bój o bezpieczeństwo zdrowotne swoje i kolejnych generacji" - mówił w swoim przemówieniu prof. Jerzy Przyborowski. "Uczony jest dziś także wzorem, który poprzez tolerancję i dialog, wierność wartościom takim jak godność ludzka i prawa człowieka kreuje szacunek innych dla wielości i zróżnicowania kultur. Jak bardzo jest to ważne widzimy w obliczu tego, co dzieje się wokół nas. Nie tylko jako uczelni, ale także jako mieszkańcy krainy wielonarodowej, wielokulturowej i wielowyznaniowej mamy obowiązek akceptować inność, wspierać różnorodność, krzewić ducha tolerancji i przekonywać do niej. Jesteśmy do tego predestynowani."

Zapraszamy do wysłuchania przemówienia!

W imieniu promowanych głos zabrał prof. Michał Majewski z Wydziału Lekarskiego.

Pełną relację z czwartkowej uroczystości znaleźć można na kanale Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: