Aktualności
23.02.2022

Znamy laureatów XI edycji Konkursu Literackiego "O Trzcinę Kortowa"

Marta Antos i Paweł Taradejna (w kategorii studenckiej) oraz Łukasz Masalski (w kategorii uczniowskiej) - to autorzy najlepszych wierszy zgłoszonych do XI edycji Konkursu Literackiego "O Trzcinę Kortowa". Laureatów poznaliśmy 21 lutego podczas obchodów Dnia Języka Ojczystego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Swoje wiersze w tym roku nadsyłać mogli nie tylko uczniowie szkół licealnych i techników, ale także studenci wszystkich wydziałów oraz doktoranci z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. "Wiersze jak zwykle dostarczyły nam wielu refleksji. Uczestnicy nadesłali ich niemało, bo 134. To duży dorobek. Po raz pierwszy mieliśmy dwie kategorie - uczniowską i studencką. Studenci liczbowo wypadli słabiej. Jednak widać, że wśród nich są naprawdę nieźli autorzy, być może kiedyś świetni poeci" - podsumował przewodniczący jury konkursu prof. Zbigniew Chojnowski.

Jaka była tematyka nadesłanych tekstów? "Zdziwiło mnie to, że nie było ani razu mowy o pandemii. Stała się czymś normalnym, zwykłym... Tematem numer jeden jak zwykle była miłość. Jest też sporo wierszy o samotności, o śmierci. Autorzy, którzy wykorzystywali mity, swoją erudycję, znajomość świata i człowieka, stworzyli sobie szansę do nagrodzenia."

Z prof. Zbigniewem Chojnowskim rozmawiał Piotr Szauer. Posłuchajcie!

Laureatów poznaliśmy 21 lutego. Werdykt został przedstawiony online. Jury (w składzie: dr Sabina Kowalczyk, prof. Beata Tarnowska, dr Piotr Przytuła i prof. Zbigniew Chojnowski) po zapoznaniu się z 30 zestawami wierszy uczniów szkół średnich z województwa warmińsko-mazurskiego postanowiło nie przyznawać pierwszej nagrody. Drugą nagrodę otrzymał Łukasz Masalski (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim) a trzecią - Kacper Miszczak (Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie). Przyznano także cztery równorzędne wyróżnienia: Alicji Bogdanowicz (IV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie), Natalii Rant (I LO im. Jana Kochanowskiego w Olecku), Karolinie Rawłuszko (LO im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach) oraz Oliwii Turek (IV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie).

Natomiast w kategorii studenckiej przyznano dwie równorzędne pierwsze nagrody: Marcie Antos (Wydział Humanistyczny) i Pawłowi Taradejnie (Wydział Nauk Społecznych). Trzecie miejsce zajęła natomiast Katarzyna Wityńska (Wydział Humanistyczny). Ponadto wyróżniono Julię Lenkiewicz (Szkoła Zdrowia Publicznego).

Nasze studio odwiedzili autorzy najlepszych wierszy studenckich. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Organizatorem konkursu był Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: